Генезис розвитку образу успішності в системі цінностей українців

  • Світлана Боцвінок аспірантка кафедри соціальної психології ДВНЗ«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ.
Ключові слова: практика успіху, успіх, суспільство, культура, цінності, українська ідентичність

Анотація

У статті розкрито зміст поняття «практика успішності» і на підставі художніхтекстів здійснено аналіз цінностей, які домінували в часи козацтва, та їх впливу наформування образу успішності у свідомості українця. Також висвітлено фактори, що15впливали на формування моделі успіху особистості на різних етапах становленняукраїнської нації і до сьогодення. Здійснено своєрідний цикл формування психологічної моделіуспішності та визначено вплив привнесеної постмодернізмом культури на формуванняуявлень людей про індивідуальний і соціальний успіх. Розглянуто позитивні й негативнівпливи постмодернізму на схему сутності та шляхи досягнення успіху людини.

Опубліковано
2016-12-28
Номер
Розділ
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ