Демократичні трансформації у посткомуністичних країнах Центрально-Східної Європи : інстутитуційний вимір

  • Василь Климончук
  • Олександра Арделі
Ключові слова: демократія, політичні трансформації, консолідація демократії, громадянське суспільство, політичні інститути, партійне будівництво.

Анотація

Автори статті розглядають особливості демократичної трансформації у країнах Центрально-Східної Європи. Зміни, які сталися в кінці ХХ – на початку ХХІ століття ознаменовані низкою якісних трансформацій у політичному житті країн Центрально-Східної Європи. Поширення Європейського Союзу на схід спільним для всіх країн регіону виступає прискорення процесу трансформації влади із національної держави у транснаціональні мегаструктури, політичні центри та наднаціональні органи. Інтеграційні та демократичні процеси зумовили зміну низки внутрішньополітичних атрибутів, створення нових постматеріальних соціополітичних поділів, становлення ефективніших інституціоналізованих партійних і виборчих систем, конструювання злагоджених механізмів практичного втілення норм конституційної інженерії, втілення принципів ефективного урядування через розвиток таких нових політичних інститутів та інституцій як: глава держави, виконавча влада, уряд, суд, парламент, парламентаризм.

Опубліковано
2019-12-27
Розділ
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ