Migracja ukraińców do Polski jako składnik relacji dwóstronnych

  • Iryna Hryniuk
Ключові слова: Ключові слова: міграція населення, Польща, Україна, трудові мігранти.

Анотація

Po pogorszeniu sytuacji gospodarczej w Ukrainie w związku z dziejami Rosji migracja Ukraińców na zachód stała się bardziej intensywną, widoczną i jednocześnie ważnym elementem polityki zagranicznej. Najbardziej intensywna migracja zarobkowa na różne terminy odbywa się do Polski. Spowodowano to najpierw bliskością geograficzną, co gwarantuje mobilność, a także podobieństwami językowym i kulturalnym. Od 2016 r. wobec osłabionej Ukrainy nieco zmieniła się pozycja polskiego rządu w stronę pogorszenia stosunków bilateralnych i napięć społecznych. W artykule przedstawiona analiza migracji
Ukraińców do Polski i wpływ na nią sytuacji politycznej w ciągu ostatnich 9 lat.
Słowa kluczowe: migracja ludności, Polska, Ukraina, migranci zarobkowe.

 

У зв’язку з погіршення економічної ситуації в Україні, спричиненої діями Росії, міграція українців на Захід стала більш інтенсивною, видимою і водночас важливим елементом зовнішньої політики. Найбільш інтенсивна трудова міграція різної тривалості відбувається до Польщі. В першу чергу це спричинено географічною близькістю, що гарантує мобільність, а також мовною та культурною подібністю. З 2016 року позиція польського уряду щодо ослабленої України дещо змінилася у бік погіршення двосторонніх відносин та нарощування соціального напруженості. У статті представлено аналіз міграції українців до Польщі та впливу на неї політичної ситуації за останні 9 років.

Опубліковано
2019-12-27
Розділ
ГЕОПОЛІТИКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ