Історичний наратив польсько-німецьких відносин в контексті президентури Леха Валенси

  • Орест Бойчук
Ключові слова: Ключові слова: польсько-німецьке порозуміння, історична політика, польсько-німецька спільнота інтересів, польсько-німецькі відносини, Лех Валенса.

Анотація

В статті проаналізовано роль історичних наративів в польсько-німецьких відносинах на початку 90-х рр. ХХ ст. Аналізуючи праці присвячені польсько-німецьким відносинам можемо ствердно відзначити про дві взаємо суперечливі тенденції: деісторизація політичного процесу та унормування двосторонніх відносин, з однієї сторони, та побутування взаємних стереотипів між обома народами з іншої сторони. Незважаючи на це, польсько-німецькі відносини в даний період характеризуються як позитивні та увійшли в польсько- німецьку академічну думку під терміном «порозуміння». Цікавим в даному випадку виглядає модель побудови двосторонніх відносин, яку запропонував Т. Мазовецький – «польсько-німецька
спільнота інтересів».

Опубліковано
2019-12-27
Розділ
ГЕОПОЛІТИКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ