Неформальні практики у функціонуванні інституту президентства України (1991 – 2014 рр.)

  • Михайло Москалюк
Ключові слова: Ключові слова: неформальні практики, неформальні політичні інститути, неформальна політика, патронажно-клієнтарна мережа, неопатримоніалізм, непотизм, корупція.

Анотація

У статті досліджуються неформальні практики у функціонуванні вітчизняної президентури впродовж 1991 – 2014 рр. Автором з’ясовано основні сутнісні характеристики неформальної політики як окремого самостійного феномену. Досліджено передумови формування неформальних практик в українських реаліях на тлі гібридного типу політичного режиму та процесів деінституалізації і деформалізації. На прикладі діяльності президентів вказаного періоду проаналізовано вплив неформального простору на перебіг політичних процесів, роль і місце в них неформальних інститутів та практик.

 

Опубліковано
2019-12-27
Розділ
ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ