Правова інституціалізація політичних партій в Україні

  • Мирослав Лешанич
Ключові слова: Ключові слова: правова інституціалізація політичних партій, українські партії,  партійна система,  законодавча  підтримка  партій.

Анотація

В статті досліджено основні етапи правової інституціалізації політичних партій в Україні. Показано особливості інституціалізації партій в країнах Західної Європи та країнах Центрально-Східної Євроопи.У відповідності до формування нормативно-правової бази функціонування політичних партій, виокремлено основні етапи їх правової інституціалізації. Таких етапів чотири: 1 етап: 1991–1996 рр. (28 червня 1996 р. прийняття конституції України); 2 етап (1996–2001/2002 рр. (квітень 2001 р. прийняття закону «Про політичні партії в Україні»; у березні 2002 р. відбулися парламентські вибори, які змінили структуру електоральної конкуренції в Україні); 3 етап (2002–2014/2015 рр. (за результатами Революції Гідності змінюється акторна структура партійної системи, а в 2015 р. приймається закон про державне фінансування партій); 4 етап (починаючи з 2015 р.). 

Охарактеризовано основні закони, які обумовлюють діяльність політичних партій: Конституція України, Закони України «Про політичні партії в Україні», «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», «Про Кабінет Міністрів України», «Про державну службу», «Про комітети Верховної Ради України», «Про Регламент Верховної Ради України», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання корупції в Україні» та інші. Акцентовано на необхідності створення штучного законодавчого механізму підсилення ролі партій у суспільно-політичному житті. Вказано на основні напрямки  корегування українського законодавства про політичні партії з метою його покращення: зміна виборчого законодавства, заборона або легалізація регіональних партій, посилення відповідальності партій за невиконання законодавства (відсутність організаційної структури, сайту політичної партії, систематична неучасть у виборах), забезпечення внутрішньопартійної демократії.

 

Опубліковано
2019-12-27
Розділ
ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ