Теоретичні засади лобізму як форми демократичного процесу

  • Василь Чорнописький
Ключові слова: Ключові слова: групи інтересів, демократичний процес, правова легалізація, лобізм, лобіювання.

Анотація

У статті систематизовано і критично осмислено теоретичні засади лобізму та обґрунтовано продемократичність цього інституту. Проаналізовано зміст поняття лобізму – як феномена і процесу, в широкому й вузькому значеннях. На основі дослідження історичного розвитку лобізму встановлено основні недоліки останнього та можливість їх усунення шляхом інституціоналізації. З’ясовано причини правової легітимації лобізму та механізми її здійснення. Доведено ефективність впливу інституту лобізму на прийняття урядових рішень. Зроблено висновок про невід’ємність інституту лобізму як форми сучасного демократичного процесу.

 

 

Опубліковано
2019-12-27
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНИХ І ВІТЧИЗНЯНИХ ПОЛІТИЧНИХ УЧЕНЬ