Влада в соціальній доктрині католицизму

  • Андрій Міщук
  • Мар'яна Міщук
Ключові слова: Ключові слова: політичне життя, Церква, етичні засади політики, християнська етична традиція, влада, соціальна доктрина.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню влади в соціальній доктрині католицизму. Розкрито сутність політичної влади, ті головні риси й прикмети, що становлять її основу. Соціальна доктрини католицизму базується на принципах і засадах функціонування ранньохристиянських общин, а також на дослідженнях Аврелія Августина та, особливо, Томи Аквінського. Завданням влади є збереження суспільної злагоди і громадського миру, які досягаються шляхом забезпечення індивідів необхідними умовами для існування та досягнення «загального добра». Сучасне трактування соціального вчення церкви бере свій початок від енцикліки Папи Лева ХІІІ “Rerum Novarum”.

 Проаналізовано погляди Понтифіків на етичні норми й моральні принципи функціонування влади, шляхи виникнення та засади функціонування політичної влади, які базуються на доктрині християнства.. Констатовано, що головна функція державної влади – забезпечення добробуту для громадян, які виступають основним суб’єктом влади.

 

Опубліковано
2019-12-27
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНИХ І ВІТЧИЗНЯНИХ ПОЛІТИЧНИХ УЧЕНЬ