Професіограма фахівця-міжнародника крізь призму підготовки дипломатичних працівників у державах Вишеградської четвірки

  • Андрій Савчук
Ключові слова: Ключові слова: професійна підготовка, фахівець у галузі міжнародних відносин, дисципліни, держави Вишеградської четвірки, навчальний процес.

Анотація

Розкрито питання професійної підготовки фахівців у галузі міжнародних відносин у державах Вишеградської четвірки. Акцентовано на особливостях організації навчального освітнього процесу в Академії дипломатії Міністерства закордонних справ Польщі у Варшаві, а також на головних цілях та
завданнях підготовки майбутніх фахівців-міжнародників. Визначено основні компетенції, якими повинні володіти дипломовані фахівці у галузі міжнародних відносин, відповідно до програмних документів. Наголошено на важливості та необхідності використання позитивного зарубіжного досвіду у підготовці кадрів для міжнародної діяльності на теренах України.

Опубліковано
2018-11-28
Розділ
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ