Парламентаризм в Словаччині: інституційні особливості та партійно-політична динаміка

  • Анатолій Ключкович
Ключові слова: Ключові слова: Словацька Республіка, парламентаризм, поділ влади, конституційна модель, політичні партії, демократизація.

Анотація

В статті висвітлено розвиток інституту парламентаризму в Словацькій Республіці крізь призму конституціоналізму та політичних трансформацій. Проаналізовано партійне представництво в парламенті впродовж 1990-2016 рр., виокремлено проблемні аспекти функціонування словацького
парламентаризму. Зроблено висновок, що фрагментація, деконцентрація і плюралізація партійної системи створюють ризики для стабільності парламентської демократії.

Опубліковано
2018-11-28
Розділ
ГЕОПОЛІТИКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ