Процес конверсії геополітичних факторів у реаліях глобалізованого ХХІ ст

  • Тетяна Ігнатьєва
  • Ірина Городецька
Ключові слова: Ключові слова: глобальність, геополітика, геополітичні фактори, територія, населення, освіта, штучний інтелект.

Анотація

Процес глобалізації досить стрімко змінює навколишній світ і впливає на усі аспекти суспільного буття, зокрема на геополітику, що стала найактуальнішим трендом ХХІ ст. Саме нею послуговуються найсильніші світові держави реалізуючи свої інтереси на міжнародній арені, саме її
використовують приймаючи свої воєнні доктрини, саме вона разом із глобалізацією стала основою планетарної ідеології.
Разом із тим, сучасна геополітика досить динамічна й швидко реагує на сучасні виклики глобального світу, трансформуючись вбирає в себе нові поняття, напрямки, фактори тощо, а сферою її зацікавленості є не тільки політика, а й усі аспекти людського життя: економіка, демографія, соціум тощо.
Геополітичні фактори (територія, чисельність населення, наявність сировини тощо) в умовах постійних планетарних трансформацій втрачають свою фундаментальну місію, вони вже не настільки переконливі й актуальні для формування могутності держави, акценти та ракурси їх сприйняття і
використання змінилися. Так, територіальний фактор поступається величині ВВП на душу населення, важливим є не стільки чисельність населення, а його якість (рівень інтелектуального розвитку, кількість молоді, коефіцієнт фертильності, почуття щастя, стресостійкість тощо). Класична геополітика не приділяла особливої уваги рівню освіти, а зараз він – найважливіша умова національної безпеки будь-якої країни. Так, і надалі важливою є чисельність армії, кількість різноманітних видів озброєнь, але більш актуальним є володіння солдатами навиками обслуговування нових видів озброєнь (а для цього важливий рівень освіти, вміння виконувати завдання в командному ритмі, психологічний компонент тощо). В умовах планетарного буття науково-технічний розвиток держави (науки в цілому і науковців зокрема) не менш важливий, ніж наявність сировинних баз. Світом крокує штучний інтелект, який стає найвагомішим геополітичним трендом нашого століття та, безумовно, буде направляти подальший планетарний розвиток. Отже, кількісні характеристики геополітичних факторів під впливом глобальних змін трансформувалися в якісні: освіта, інтелектуальний розвиток, штучний інтелект тощо. Саме тому, держави, які не вкладають кошти в освітні тенденції, залишаться на
узбіччі глобалізації.

Опубліковано
2018-11-28
Розділ
ГЕОПОЛІТИКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ