Моделі президентського правління: світова практика та українські реалії

  • Михайло Москалюк
Ключові слова: Ключові слова: форма державного правління, інститут президентства, президенціалізм, напівпрезиденціалізм, президентська республіка, парламентська республіка, напівпрезидентська республіка.

Анотація

У статті розглядаються наукові підходи щодо типології держав за формою правління та моделями реалізації президентської влади. Здійснено порівняльний аналіз президентських, парламентських і напівпрезидентських систем. Відзначено, що їх ефективність обумовлюється рядом
факторів внутрішньо –та-зовнішньополітичного характеру, а також домінуючими традиціями державотворення. Доказано, що президентська модель функціонує на тлі жорсткого розподілу влади на три незалежні гілки, зберігає дієву систему стримувань і противаг, яка не дозволяє основним владним
інститутам виходити за межі їх повноважень. Президенціалізм найбільш ефективний у США, натомість його латиноамериканські та афро-азійські різновиди, за умов низького рівня демократії, можуть набувати авторитарних рис. На відміну від президентської, парламентська система заснована
на демократичному принципі інституційної співпраці, тому створює умови для успішного функціонування державного механізму, в якому провідна роль належить парламенту.  Напівпрезидентські варіанти поєднують позитивні риси та недоліки президенціалізму та парламентаризму, а це, з огляду на їх домінування, визначає рівень ефективності. У межах проведеного дослідження охарактеризовано вітчизняну модель президентського правління в контексті довготривалої еволюції та звернено увагу на її відповідність сучасним демократичним зразкам.

Опубліковано
2018-11-28
Розділ
ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ