Регіональні медіа: специфіка понятійно-категоріального апарату

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Андрій Русиняк
Андрій Русиняк

Анотація

Стаття присвячена вивченню категоріального апартату регіональних медіа. Розглянуто підходи до розуміння понять «засоби масової інформації», «засоби масової комунікації», «медіа». Відзначено, що із додаванням префіксів «мульти» чи «мас» термін «медіа» набуває зовсім інше
значення. Обгрунтовано сутність поняття «регіональні медіа» У межах дослідження також виокремлено групу «локальні» та «гіперлокальні» медіа.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНИХ І ВІТЧИЗНЯНИХ ПОЛІТИЧНИХ УЧЕНЬ