Британські концепції парламентаризму

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Андрій Міщук
Мар'яна Міщук

Анотація

У статті автор робить спробу визначити та проаналізувати британські концепції парламентаризму, які були представлені ідеями Джона Локка, Едмунда Берка, Ієремії Бентама,Джона Стюарта Мілля. Дж.Локк – прихильник представницької системи, що обирається народом і відповідальна перед ним, тому що народові завжди належить верховна влада відстороняти чи змінювати склад законодавчого органу. Законодавча влада є вищою, але законодавча влада не безмежна. Політико-правові погляди І.Бентама в контексті теорії представництва зводились до створення законодавчої влади, яка повинна здійснюватися однопалатним представництвом, обиратися щорічно на основі загального, рівного і таємного голосування.Досліджується сутність інституту парламентаризму як системи здійснення державної влади.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНИХ І ВІТЧИЗНЯНИХ ПОЛІТИЧНИХ УЧЕНЬ