Значення методу типологізації у методології порівняльного історико-соціологічного дослідження імперій Ш.Айзенштадта

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олег Кукарцев

Анотація

Проаналізовано особливості використання Шмуелем Н. Айзенштадтом методу типологізації у порівняльному історико-соціологічному дослідженні політичних систем. У центрі уваги знаходиться праця ізраїльського вченого «Політичні системи імперій: піднесення та падіння історичних
бюрократичних суспільств». Розкрито теоретичне підгрунтя типології імперій Ш. Айзенштадта. Особливу увагу приділено його характеристиці «централізованих історичних бюрократичних імперій».

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНИХ І ВІТЧИЗНЯНИХ ПОЛІТИЧНИХ УЧЕНЬ