Значення методу типологізації у методології порівняльного історико-соціологічного дослідження імперій Ш.Айзенштадта

  • Олег Кукарцев
Ключові слова: Ключові слова: Ш. Айзенштадт, імперія, політична система, порівняльна історична соціологія, конфігураційний аналіз, типологізація, типологічне порівняння.

Анотація

Проаналізовано особливості використання Шмуелем Н. Айзенштадтом методу типологізації у порівняльному історико-соціологічному дослідженні політичних систем. У центрі уваги знаходиться праця ізраїльського вченого «Політичні системи імперій: піднесення та падіння історичних
бюрократичних суспільств». Розкрито теоретичне підгрунтя типології імперій Ш. Айзенштадта. Особливу увагу приділено його характеристиці «централізованих історичних бюрократичних імперій».

Опубліковано
2018-11-28
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНИХ І ВІТЧИЗНЯНИХ ПОЛІТИЧНИХ УЧЕНЬ