Політична і парламентська діяльність українських адвокатів Станиславівщини (кін. ХІХ – початок ХХ ст.)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Степан Кобута
Лариса Кобута

Анотація

У статті розглядається політична діяльність адвокатів Станиславівщини (сучасної ІваноФранківщини). На рубежі століть на Станиславівщині працювали понад 30 українських адвокатів, більшість з яких, окрім професійної діяльності, брали активну участь в громадсько-політичному житті
Галичини. Правники С.Данилович, Т.Окуневський, К.Трильовський були серед засновників РУРП; К.Левицький, А.Могильницький, Т.Окуневський, В.Охримович стали організаторами УНДП; радикальні діячі Л.Бачинський, М.Лагодинський, І.Макух очолювали керівні органи УРП. Городенківський адвокат Т.Окуневський став першим серед українських адвокатів депутатом Галицького сейму і австрійського парламенту. Депутатські повноваження на початку ХХ ст. здобули більше десятка станиславівських правників. Практично у кожному повіті правники стали організаторами національно-політичного життя, керівниками місцевих партійних осередків. Коломийський адвокат К.Трильовський, був засновником спортивно-патріотичного товариства «Січ», що стало організаційною формою поширення ідей радикальної партії серед українського селянства, сприяло зростанню їх національної і політичної свідомості, лягло в основу формування парамілітарного руху Українських січових стрільців.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНИХ І ВІТЧИЗНЯНИХ ПОЛІТИЧНИХ УЧЕНЬ