Дискурс ідеології як засобу легітимації влади

  • Геннадій Вонсович
Ключові слова: Ключові слова: легітимність влади, політична влада, ідеологія, політика

Анотація

Зазначено, що, незважаючи на значний інтерес до ідеології багатьох видатних постатей політичної, філософської та соціологічної думки, насамперед, у зв’язку з її неабиякою роллю в підтримці та зміні політичних режимів, механізм її функціонування, вплив на організацію легітимаційного простору та структура інструментарію мобілізації підтримки на користь тієї чи іншої політики залишаються до кінця нез’ясованими. Обґрунтовано, що роль ідеології починає зростати з падінням ролі релігії. Визначено роль ідеології як інструменту легітимації влади. Зроблено висновки, що легітимність ідеології детермінується інтересами суспільних груп та сприятливими умовами їх реалізації.

Опубліковано
2018-11-28
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНИХ І ВІТЧИЗНЯНИХ ПОЛІТИЧНИХ УЧЕНЬ