Гендерно-рольовий конфлікт акторів: особливості вияву

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15330/ps.12.1.80-88

Ключові слова:

гендерно-рольовий конфлікт, гендерна ідентичність, конфлікти «сім’я–робота», «робота–сім’я», професійна діяльність, кар’єра, гендерні та професійні ролі, гендерна рівність, гендерні стереотипи, актори

Анотація

Мета: здійснити аналіз особливостей вияву гендерно-рольового конфлікту акторів.
Методи та методика дослідження. Основним методом дослідження гендерно-рольового
конфлікту акторів стала авторська анкета «Гендерно-рольовий конфлікт» розроблена на основі методик,
які вивчають конфлікт сім’я-робота, робота-сім’я та шкали деформації ролі роботи та сім’ї. Анкета
містить 24 пункти. В основі розробленої анкети лежать наступні критерії: ставлення до власної гендерної
ідентичності; уявлення про конфлікт між роботою і сім’єю, сім’єю і роботою; поєднання професійної
діяльності та батьківства/материнства; ознаки гендерної рівності на роботі; дослідження гендерних
стереотипів; узгодженість гендерних та інших ролей. На основі отриманих відповідей нами умовно
виокремлено рівні вияву гендерно-рольового конфлікту: сильно виражений, вище середнього, середній рівень
вираженості, нижче середнього, не виявлено.
Результати. Результати дослідження показали переважаючі ознаки ГРК акторів та міру їх вияву.
Відмічено, що уявлення опитуваних (як чоловіків, так і жінок) про образ сучасного чоловіка та жінку
в основному відповідають нормам гендерних ролей.
Для жінок-акторок найбільш актуальними виявились ролі, які відповідають реалізації гендерної
ідентичності та очікуваним жіночим гендерним нормам. Професійні ролі займають важливу, але все ж таки
другу позицію. Для чоловіків найважливішою виявилась сукупність ролей – батьківської та гендерної
(чоловічої) ідентичностей, професіонала, захисника та годувальника. Практично половина опитуваних
вказують на задоволеність при поєднанні сімейних та професійних ролей.
Більшість акторів вказують на наявність «подвійного навантаження», яке певною мірою спричиняє
ГРК. Практично половина опитаних (як чоловіків так і жінок) відчуває певною мірою конфлікт «сім’я–
робота», який проявляється у незручностях виконання домашніх, сімейних обов’язків та потребою займатись
професійною діяльністю, особливо понаднормово. Незначно менша кількість респондентів відзначають про
наявність певною мірою конфлікту «робота – сім’я», який виявляється у дискомфорті при необхідності
вносити зміни у сімейні плани через професійну діяльність. Четверта частина жінок та третина чоловіків
вказують, що робота заважає їм проводити час з близькими людьми, що є суттєвою ознакою ГРК.
Відмічено, що половині акторів притаманні гендерні стереотипи. Виявлено, що частина опитаних
жінок не усвідомлює ознаки гендерної нерівності на роботі.
Висновки. Серед опитуваних виявлено практично половину акторів, які мають ознаки гендерно-
рольового конфлікту різної міри вияву. Серед опитуваних з ознаками ГРК переважає нижче середнього рівень
ГРК у жінок та середній рівень ГРК у чоловіків. Загалом, найбільш поширеними ознаками ГРК серед акторів
виявились «подвійне навантаження», конфлікти «сім’я–робота», «робота–сім’я», наявність гендерних
стереотипів.

Біографії авторів

Оксана Чуйко, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидатка психологічних наук, доцентка,
доцентка кафедри соціальної психології

Леся Пронь, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

магістерка психології,
аспірантка кафедри управління та бізнес-
адміністрування

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-28

Номер

Розділ

Статті