Психологічні особливості гендерної соціалізації студентів ЗВО

Автор(и)

  • Надія Куравська Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника https://orcid.org/0000-0001-7755-2899
  • Надія Вітюк Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника https://orcid.org/0000-0003-1317-8230
  • Іван Пінчук Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

DOI:

https://doi.org/10.15330/ps.12.1.64-72

Ключові слова:

гендер, гендерна соціалізація, гендерна толерантність, сексизм, освітнє середовище, пізній юнацький вік

Анотація

Метою дослідження є вивчення особливостей гендерної соціалізації студентів закладів
вищої освіти. Обґрунтовується значущість гендерних питань для успішної соціалізації молоді та необ-
хідність введення гендерної складової в регіональні та загальнонаціональні програми розвитку. Особливого
значення у зв’язку із цим надається системі освіти, яка виступає потужним засобом відтворення гендеру і
соціальних стосунків.Методи дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, порівняння, узагальнення результатів теоретичних досліджень, висвітлених у науковій та спеціальній літературі з проблеми дослідження; емпіричні методи – спостереження, опитування (анкетування, бесіда), тестування; математичні методи обробки
кількісних даних.
Результати дослідження. В сучасній системі освіти існують приховані механізми підкріплення
гендерних стереотипів, а іноді й гендерної нерівності. Серед таких механізмів називаються наступні три:
по-перше, організація самого закладу освіти (гендерні стосунки у професійній діяльності, гендерна стратифікація педагогічної професії); по-друге, зміст предметів; по-третє – стиль викладання. Необхідність
нейтралізації цих механізмів є важливим завданням утвердження гендерної рівності в суспільстві.
Гендерна соціалізація розглядається в статті як процес засвоєння соціальних норм, правил, особ-
ливостей поведінки, установок відповідно до уявлень про гендерну роль, її формування та призначення. При
цьому зазначається, що одним із важливих показників успішної гендерної соціалізації є сформована активна
гендерна толерантність. Своєю чергою, показником неуспішності у цьому процесі виступає сексизм.
Гендерна толерантність розглядається як неупереджене ставлення до представників іншої статі та людей,
яким притаманна нехарактерна для своєї статі поведінка. Сексизм же виявляється в установках та
поведінці, спрямованих на домінування однієї гендерної групи над іншою.
У статті наводяться результати проведеного емпіричного дослідження, в якому взяло участь 60
студентів. Встановлено, що сучасна молодь, у порівнянні зі своїми попередниками, значно більше знає про
гендерні ролі, гендерні стереотипи, гендерну толерантність, гендерну ідентичність тощо. І ці знання
здебільшого стають інтеріоризованими регуляторами поведінки. В статті також визначено перспективи подальших досліджень заявленої теми. Висновки. Уявлення студентської молоді про гендерні ролі, гендерні стереотипи, гендерну толерантність, гендерну ідентичність здебільшого стають інтеріоризованими регуляторами поведінки. Традиційні гендерні установки поступово втрачають свій вирішальний вплив на життєдіяльність студентів.

Біографії авторів

Надія Куравська, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидатка психологічних наук, доцентка

доцентка кафедри соціальної психології

Надія Вітюк, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидатка психологічних наук, доцентка,
доцентка кафедри соціальної психології,Іван Пінчук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

магістр психології,

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-28

Номер

Розділ

Статті