Динаміка соціального інтелекту вчителів з різним педагогічним стажем

Автор(и)

  • Надія Когутяк Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника https://orcid.org/0000-0003-3569-4295
  • Наталія Боровська Новокривотульська гімназія Івано-Франківської області

DOI:

https://doi.org/10.15330/ps.12.1.57-63

Ключові слова:

соціальний інтелект, педагогічний стаж, професійна компетентність, рефлексія, децентрація

Анотація

Метою даного дослідження стало виявлення особливостей соціального інтелекту (СІ) у вчителів з різним за тривалістю педагогічним стажем. Для емпіричної перевірки припущення про позитивну лінійну кореляцію рівня соціального інтелекту та тривалості педагогічного стажу нами були застосовані наступні методи дослідження: теоретичні – аналіз і синтез наукової літератури, систематизація та узагальнення досліджень; емпіричні – психодіагностичне тестування, анкетування, якісний аналіз; ма- тематичні методи інтерпретації – процентне співвідношення, стандартне відхилення, кореляційний аналіз. У дослідженні взяли участь 15 педагогів загальноосвітніх закладів, жіночої статі, віком від 25 до 49 років (M=36,3, ϭ=2,7). Опитування проводилось за допомогою онлайн-сервісу Google Forms.

Результати. У 60% педагогів було діагностовано СІ середнього рівня, у 13,3% вище середнього і 33,7% нижче середнього рівня. Статистичний аналіз результатів емпіричного дослідження був здійснений за допомогою r-критерію кореляції Спірмена. У результаті було з’ясовано, що у першій групі, респонденти якої працюють у школі лише від 1до 5 років, наявний статистично значущий позитивний кореляційний зв’язок r=0,527 (p≤0,05). У другій групі респондентів із середнім (5–10 рр) та тривалим (11–25 рр) педагогічним стажем не   було   виявлено   статистично   значущих   зв’язків   (відповідно:   r=-0,158,   р≥0,05,   та r=-0.3, р≥0,05). Отже, емпіричне дослідження, проведене з вчителями, що мало на меті з’ясування впливу педагогічного стажу на розвиток соціального інтелекту, показало, що у тій групі, де педагоги мають найменший стаж існує позитивна статистично значуща залежність між стажем та соціального інте- лекту, на противагу тим групам, де педагогічний стаж становив більше 5 років. Відповідно, перспективою подальших досліджень є перевірка U-подібної залежності цих змінних; з’ясування міри впливу особистісних властивостей на соціальні вміння педагога та його соціального інтелекту. Припускаємо, що рівень СІ зростає на етапі 5-річного педагогічного стажу, після чого темпи зростання уповільнюються, або ж навіть ідуть у зворотному напрямку, і, ймовірно, після 20–25 років змову повертається до висхідного напрямку розвитку

Біографії авторів

Надія Когутяк, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидатка психологічних наук, доцентка, доцентка кафедри соціальної психології

Наталія Боровська, Новокривотульська гімназія Івано-Франківської області

практична психологиня

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-28

Номер

Розділ

Статті