Внутрішня картина сексуального здоров’я людини

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15330/ps.12.1.11-17

Ключові слова:

сексуальне здоров'я, внутрішня картина сексуального здоров’я, сексуальна поведінка

Анотація

Мета: комплексний аналіз внутрішньої картини сексуального здоров’я людини.
Результати: У статті пропонується розглянути поняття внутрішньої картини сексуального
здоров’я як самостійну психологічну категорію, котра включає раціональні уявлення, емоційні і поведінкові
реакції, що пов’язані зі станом сексуального здоров’я. Розглянуто типи та функції внутрішньої картини
сексуального здоров’я людини.
Зокрема, соматоорієнтований тип при якому соматичне здоров’я видається більш важливою
сферою, ніж сексуальне. Другий тип внутрішньої картини сексуального здоров’я – соціально орієнтований,
де сексуальне здоров’я розглядається з позицій соціальних норм і установок. Третій тип внутрішньої картини сексуального здоров’я розглядається з позицій психологічного благополуччя і його можна позначити як
особистісно орієнтований.
Внутрішня картина здоров’я виявляє себе через систему функцій, як то направляючу, регулятивну,
когнітивно-структуруючу, прогностичну, креодизуючу, саногенну та комунікативно-оптимізуючу функції.
У роботі структуровано зміст внутрішньої картини сексуального здоров’я через систему компонетів. Сенситивний компонент внутрішньої картини сексуального здоров’я у своїй основі має схему тіла,
його психологічний образ, довіру до своєї сексуальності. Звичні способи переживання людиною власної
сексуальності визначаються емоційним компонентом де особлива значимість приписується сфері партнерських відносин. Когнітивний компонент внутрішньої картини сексуального здоров’я включає раціональні
уявлення індивідуума про сексуальне здоров’я, механізми його формування та підтримки. Ядром внутрішньої
картини сексуального здоров’я є ціннісно-мотиваційний компонент. Поведінковий компонент – пов’язаний з
актуалізацією діяльності людини зі збереження сексуального здоров’я.
Висновки. Виділення сексуального здоров’я як окремого феномену дозволяє говорити про існування
внутрішньої картини сексуального здоров’я як особливого механізму його регуляції.
Існує потреба подальшого емпіричного дослідження ВКсЗ з урахуванням індивідуально-психологічних
та гендерних відмінностей.

Біографії авторів

Мирослава Гасюк, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидатка психологічних наук,
професорка кафедри загальної та клінічної
психології,

Оксана Федик, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидатка психологічних наук,
доцентка кафедри загальної та клінічної
психології

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-28

Номер

Розділ

Статті