Психологічні складові агресивної поведінки молоді в Іnternet спілкуванні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15330/ps.12.1.5-10

Ключові слова:

соціально-психологічні чинники, Інтернет, молодь, спілкування, кіберагресія, агресивна поведінка

Анотація

Мета дослідження полягає у тому, щоб виявити психологічні складові агресивної поведінки
молоді в Інтернет спілкуванні. Методи. У дослідженні застосовано методи спостереження, бесіда,
анкетування, методи аналізу документів та експертних оцінок, стандартизовані та проєктивні методи
дослідження, за допомогою яких розкрито особливості спостереження, анкетування, комп’ютерного
поліграфного обстеження, моделювання; констатувальний та формувальний експерименти, діагностики
показників і форм агресії агресивної поведінки особистості в Інтернет спілкуванні. Результати. Визначено
систему соціально-психологічних чинників агресивної поведінки молоді в кіберпросторі: предиспозиційні
особистісні чинники агресивної поведінки молоді в Інтернет спілкуванні (когнітивних особливостей особистості, дисоціативних уявлень, соліпсичних інтроекцій); предиспозиційні чинники віртуального середовища кіберпростору (анонімності, невидимості, самоорганізації, асинхронності, рівності, безтілесності, насильства
в мультимедійному контенті кіберпростору, скінченної множини форм агресивної поведінки в кіберпросторі,
інтернет-культури віртуальних молодіжних спільнот); ситуативні чинники, що відображають об’єктивну
складову віртуальної соціальної ситуації (ролей, типу віртуального середовища, засобів інтерактивної віртуальної взаємодії, аверсивної події); ситуативні чинники агресивної поведінки молоді, що відображають суб’єктивну складову віртуальної соціальної ситуації (суб’єктивної інтерпретації віртуальної соціальної ситуації,
цілей агресивної поведінки, правил і норм, емоційного сприйняття віртуальної соціальної ситуації). На підставі
досліджень соціально-психологічних чинників агресивної поведінки молоді, системної ментальної репрезентації
мережі Інтернет розроблено системну загальну модель агресії, яка орієнтована на людину як у віртуальній,
так і реальній ситуаціях, та засоби соціально-психологічної редукції кіберагресії та запобігання їй.

Біографія автора

Олена Блискун, Східноукраїнcький національний університет ім. В. Даля

докторка психологічних наук, доцентка,
професорка кафедри психології та соціології

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-28

Номер

Розділ

Статті