Problem of Selection of Lubricants for ethelene High-Pressure Compressors. 1. Statement of a question of Selection of Lubricants for ethelene High-Pressure Compressors.

Authors

  • H.O. Sirenko Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
  • M.I. Martynyuk Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
  • V.P. Svidersky Khmelnytsky National University

DOI:

https://doi.org/10.15330/pcss.19.3.279-286

Keywords:

polyethylene, oils, polyglycol, dielectrical properties, thermooxidants, compressors

Abstract

Technology of obtaining and properties of ethylene compositions with different content of oils inside is
researched. It is shown viscous-mechanical properties of polyethylene during addition of different quantity of
lubricants. The results of researches of physics-mechanics and dielectric properties of polyethylene, synthesized
during ingress of naphtene, with addition of 0,15% of different oils and thermooxidants.

References

[1] A.M. Zavoyko, Y.Y. Novykov, H.A. Syrenko y dr., Khymycheskoe y neftyanoe mashynostroenye 1, 19
(1984).
[2] A.M. Zavoyko, Y.Y. Novykov , H.A. Syrenko, A.H. Platonov, NYYEЭKhYM 1, 3 (1987).
[3] H.A. Syrenko, R.V. Hrynevych, Y.Y. Novykov, Vsesoyuzn. nauch.-tekhn. konf. «Trybonyka y
antyfryktsyonnoe materyalovedenye» (NPY, Novocherkassk,1980).
[4] G.O. Syrenko. Nauk.zb. «Byuleten Vseukr. nauk, ta prof. tov-va im. M.Mixnovskogo» 9, 1 (1998).
[5] O. Gavryshov, A.M. Zavoyko, Visnyk Prykarp. un-tu im. Vasylya Stefanyka 3, 142 (2003).
[6] A.A. Tarzymanov, A.V. Maryashev, Trudy Kazanskoho khym.-tekhnoloh. yn-ta 90(73), 3 (1976).
[7] Y.R. Krychevskyy, Fazovne ravnovesyya v rastvorakh pry vysokykh davlennyakh (Hoskhymyzdat, Moskva,
1952).
[8] T.P. Zhuze Szhatye hazy kak rastvorytely (Nauka, Moskva, 1974).
[9] H.A. Syrenko, A.S. Smyrnov, Voprosy teoryy trenyya, yznosa y smazky 215, 38 (1969).
[10] R.A. Shahykhmetov, Yssledovanye vyazkosty, plotnosty masel y vlyyanye rastvorennoho haza na velychynu
vyazkosty pry davlenyyakh do 100-200 MPa. Avtoref. kand. dys. (Kazan, 1981).
[11] L.V. Sukhareva, B.Yu. Kalynyn, A.V. Polyakov, Y.N. Andreeva, Plast. massy 3, 58 (1979).
[12] N.A. Korneeva, Plast. massy 3, 55 (1979).
[13] L.V. Sukhareva, B.Yu. Kalynyn, A.N. Karasev, Plast. massy 7, 56 (1979).
[14] H.A. Hladkovskyy, Plast, massy 8, 46 (1979).
[15] Y.Y. Novykov, M.Y. Frenkel', Y.S. Danylo, Plast. massy 8, 51 (1979).
[16] G.A. Sуrenko, Tehnіka 2, 179 (1985).
[17] N.A. Sirenko, O.V. Kuzyshyn, A.M. Zavoiko, Problems of tribology 4, 150 (2003).
[18] H.O. Sirenko, I.V. Sulyma, N.V.Shmaltser, Physics and Chemistry of Solid state 18(3), 365 (2017).
[19] H.O. Sirenko, M.I. Martynyuk, V.P. Svidersky, I.V. Sulyma and ect., Physics and Chemistry of Solid state
18(4), 460 (2017).

Published

2019-10-04

How to Cite

Sirenko, H., Martynyuk, M., & Svidersky, V. (2019). Problem of Selection of Lubricants for ethelene High-Pressure Compressors. 1. Statement of a question of Selection of Lubricants for ethelene High-Pressure Compressors. Physics and Chemistry of Solid State, 19(3), 279–286. https://doi.org/10.15330/pcss.19.3.279-286

Issue

Section

Scientific articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>