РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ УМОВ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРОФІЛЮ

Ключові слова: професійна підготовка, неперервна професійна освіта, інтерактивні технології, модель, організаційно-методичні умови

Анотація

У статті наголошується на реалізації моделі та організаційно-методичних умов неперервної професійної підготовки майбутніх фахівців фармацевтичного профілю. Автором запропоноване власне визначення категорії "організаційно-методичні умови", які ми трактуємо як систему взаємопов'язаних компонентів, що допомагають у реалізації цілеспрямованого управління освітньою сферою неперервної професійної підготовки фахівців фармацевтичної сфери. Встановлено, що організаційнометодичні умови мають важливе значення у функціонуванні моделі неперервної професійної підготовки майбутніх фахівців фармації, а саме: управлінні якістю у вищих освітніх закладах; здійсненні навчальної діяльності за кредитно-модульною системою організації навчально-виховного процесу; забезпеченні інтелектуально-кадрових ресурсів для реалізації професійної підготовки фахівців; навчально-методичному забезпеченні навчального процесу; застосуванні інтерактивних методів навчання у процесі здійснення професійної підготовки майбутніх фахівців; проведенні моніторингу якості професійної підготовки майбутніх фахівців фармації.

Біографія автора

ТАМАРА ГНАТЕНКО

викладачка, циклова комісія професійних фармацевтичних дисциплін, Черкаська медична академія

Опубліковано
2022-04-06
Розділ
Наукові статті