МИКОЛА РИБНИКОВ ТА АЛЬБЕРТ ПІНКЕВИЧ ЯК ФУНДАТОРИ БІОГРАФІЧНОГО МЕТОДУ В ПЕДАГОГІЦІ

Ключові слова: біографічний метод, біографія, видатна особистість, майбутній учитель, освітньо-професійна підготовка

Анотація

У статті простежено традиційні підходи до застосування біографічного методу в педагогічній теорії і практиці; на підставі критичного аналізу наукової спадщини М. Рибникова та А. Пінкевича доведено необхідність систематичного вивчення біографій видатних особистостей або їх окремих фрагментів, урізноманітнення  біографічних матеріалів (біографічні факти, твори, листи, спогади тощо), проблематизації біографічного контенту з урахуванням етапів навчання, освітньо-виховних цілей, вікових особливостей, інтересів і перспектив розвитку студентів педагогічних спеціальностей. На конкретних прикладах проілюстровано методичні підходи до використання біографічного методу у вищій школі на заняттях з педагогічних дисциплін, сформульовано критерії застосування біографічних матеріалів у системі вищої педагогічної освіти.

Біографія автора

АНДРІЙ ВІТЧЕНКО

доктор педагогічних наук, професор, професор, кафедра суспільних наук, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна ORCID ID 0000-0002-1694-401X vitan2017@ukr.net АНАСТАСІЯ ВІТЧЕНКО, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент, кафедра методики викладання іноземних мов, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Опубліковано
2022-04-05
Розділ
Наукові статті