ЛІТНІ ТАБОРИ ВІДПОЧИНКУ ШКІЛЬНОЇ МОЛОДІ (ШКІЛЬНІ ПРИТУЛКИ) У ГАЛИЧИНІ НАПРИКІНЦІ 1930-Х РР.

Автор(и)

  • Р.М. Котенко

Ключові слова:

притулок, воєвод- ство, школа, канікули, нічліжні місця

Анотація

Наприкінці 1930-х рр. у Галичині
функціонувало 37 гірських туристич-
них притулків. Для потреб шкільної мо-
лоді Міністерство у справах релігій та
громадської освіти Польщі затвердило
Інструкцію у справі утримання та ви-
користання шкільних нічліжних притул-
ків, спрямовану на розвій шкільного ту-
ристично-краєзнавчого руху. Наприкінці
1930-х рр. у Галичині діяв 71 шкільний
притулок на 1836 нічліжних місць, з яких
половина – у Краківському воєводстві.
Нараховувалося 6938 загальноосвітніх
шкіл та 213 гімназій, де навчалося 1128,4
та 46,9 тис. учнів. Одне місце у шкіль-
ному притулку припадало на 4 навчальні
заклади або 1,56 місця на 1 тис. учнів.
За найсприятливіших умов періоду пере-
бування (90 груп за канікулярний час) на
навчальний заклад припадало б 2 місця у
шкільному притулку або 140 місць на 1
тис. учнів. У гіршому випадку (30 груп за
канікули) – втричі менше. Найкраща си-
туація була у Краківському, найгірша – у
Львівському воєводствах. Показники по
інших воєводствах відповідали галицько-
му показнику.

Опубліковано

2018-03-06