Редакційний штат

Редакція
Володимир ВЕЛИКОЧИЙ
шеф-редактор
Володимир КЛАПЧУК
головний редактор
Олег ЖЕРНОКЛЕЄВ
редактор
з історичних наук
Олег ШАБЛІЙ
редактор
з історії науки та техніки
Галина УХТО
редактор
з мистецтвознавства
та культурології
Роман ЛОЗИНСЬКИЙ
редактор
з географічних наук
Василь ШИКЕРИНЕЦЬ
відповідальний секретар
Олександр ПОЗДНЯКОВ
літературний редактор
Андрій ЗАРІЧНЯК
технічний редактор

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Володимир ВЕЛИКОЧИЙ, д.і.н. (ДВНЗ Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ)
Олег ЖЕРНОКЛЕЄВ, д.і.н. (ДВНЗ Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ)
Ольга ЗАСТАВЕЦЬКА, д.г.н. (Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль)
Іван КАЛУЦЬКИЙ, д.с.-г.н. (ДВНЗ Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ)
Володимир КЛАПЧУК, д.і.н. (ДВНЗ Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ)
Олександр КОЗАРЕНКО, д. мист. (Львівська національна музична
академія імені Миколи Лисенка, м. Львів)
Петро КРУЛЬ, д. мист. (ДВНЗ Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ)
Микола ЛИТВИН, д.і.н. (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН
України, м. Львів)
Роман ЛОЗИНСЬКИЙ, д.г.н. (Львівський національний університет імені
Івана Франка, м. Львів)
Ольга ЛЮБІЦЕВА, д.г.н. (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, м. Київ)
Тетяна МАРТИНЮК, д. мист. (Мелітопольський державний педагогічний
університет ім. Б. Хмельницького, м. Мелітополь)
Олександр РЕЄНТ, д.і.н. (Інститут історії України НАН України, м. Київ)
Борис САВЧУК, д.і.н. (м. Івано-Франківськ)
Ельжбета СКОРУПСЬКА-РАЧИНСЬКА, д. мовознавства (Державна вища
професійна школа, м. Гожув Великопольський)
Михайло СТАНКЕВИЧ, д. мист. (ДВНЗ Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ)
Петро СУХИЙ, д.г.н. (Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича, м. Чернівці)
Ігор ЦЕПЕНДА, д. політ. н. (ДВНЗ Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ)
Мирон ЧЕРЕПАНИН, д. мистецтвозн. (ДВНЗ Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ)
Олег ШАБЛІЙ, д.г.н. (Львівський національний університет імені Івана
Франка, м. Львів)