Yakubiv, Valentyna, Roman Yakubiv, Yuliia Maksymiv, Iryna Hryhoruk, Nazariy Popadynets, and Natalia Iwaszczuk. 2020. “Assessment of Efficiency of Agricultural Enterprise Management: Methods and Trend Analysis ”. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University 7 (3):19-26. https://doi.org/10.15330/jpnu.7.3.19-26.