SerbenyukS. On Some Aspects of the Examination in Econometrics . Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, v. 8, n. 3, p. 7-16, 3 Nov. 2021.