REFERENCES

[1] Balcer, E. (2017). Self-upbringing as seen by selected 20th century authors [Samowychowanie w ujęciu wybranych autorów XX wieku]. Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin. (in Polish)

[2] Calaprice, S. (2020). Educators and pedagogists between training and self-training. Identities, actions, skills and contexts for educating the unpredictable [Educatori e pedagogisti tra formazione e autoformazione. Identità, azioni, competenze e contesti per educare all'imprevedibile]. Franco Angelli Edizioni. (in Italian)

[3] Chlewiński, Z. (1991). Maturity. Personality, Conscience, Religion. “Wydawnictwo W Drodze”. Poznań

[4] Chudy, W. (2007). The Philosophical foundations of the Pedagogy of self-formation. Roczniki Nauk Społecznych, 35(2): 19-30.

[5] Eger, E. E. (2018). The Choice: Embrace the possibile [Wybór. Przetrwać niewyobrażalne i żyć], (trans. by B. Szelewa). Wydawnictwo Czarna Owca. (in Polish)

[6] Fieldorf, M., & Zachuta, L. (1993). General “Nil”. Facts, documents, reports. Instytut Wydawniczy PAX. Warsaw

[7] Gorban, R. (2022). Personalistic View of John Paul II on the Humanizing Function of Art in the Context of Dialogue between the Church and Artists. The Person and the Challenges, 12(1): 53-67. https://doi.org/10.15633/pch.12204

[8] John Paul II. (2002). Autobiography. Wydawnictwo Literackie. Kraków. (in Polish)

[9] John Paul II. (2004). Get up. Let us go! [Wstańcie, chodźmy]. Wydawnictwo Św. Stanisława. Kraków. (in Polish)

[10] John Paul II. (1996). Gift and Mystery [Dar i tajemnica]. Wydawnictwo Św. Stanisława. Kraków. (in Polish)

[11] Juroszek, W. (2022). General Fieldorf 'Nil' as a personal model in upbringing towards maturity. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 52(4): 43-53. https://orcid.org/0000-0002-1266-6091

[12] Juroszek, W. (2023a). General Fieldorf 'Nil' as a model of a mature person in the light of Zdzisław Chlewiński's concept. A psychopedagogical approach [Generał Fieldorf ‘Nil’ jako wzór osoby dojrzałej w świetle koncepcji Zdzisława Chlewińskiego. Ujęcie psychopedagogiczne]. Impuls. Kraków. (in Polish)

[13] Juroszek, W. (2023b). Witold Pilecki as a caring parent model from the Erik Erikson's theory perspective. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 53(1): 18-26. https://orcid.org/0000-0002-1266-6091

[14] Kamau, K., Ikpe, R. & Kitonga, D. (2020). Young People and Discernment of Vocations According to the Teachings of Saint John Paul II. The Person and the Challenges, 11(2): 91-106. https://doi.org/10.15633/pch.3752

[15] Kozubek, M., & Silva, R. (2023). Chiara Lubich and the Intercultural Dialogue – Educational Relevance in a Time of New Conflicts. Religions, 14: 1-18. https://doi.org/10.3390/rel14010038

[16] Kozubek, M. (2023a). Human dignity with the educational passion of Dr. Wanda Półtawska [Godność człowieka pasją wychowawczą doktor Wandy Półtawskiej]. Horyzonty Wychowania, 22(63): 87-98. https://doi.org/10.35765/hw.2023.2263.10 (in Polish)

[17] Kozubek, M. T. (2018). Children and Youth Community of the Focolare Movementas a Place Where the Abilities to Overcome Obstacles are Shaped [Wspólnota dzieci i młodzieży Ruchu Focolari miejscem kształtowania umiejętności pokonywania trudności]. Roczniki Pedagogiczne, 10: 59–75. https://doi.org/10.18290/rped.2018.10.3-4 (in Polish)

[18] Kozubek, M. T. (2014). The educational environment of the family and the Focolari Movement in the experience of the illness of Blessed Chiara Luce Badano (1971-1990) [Środowisko wychowawcze rodziny i Ruchu Focolari w doświadczeniu choroby bł. Chiary Luce Badano (1971-1990)]. In: (ed.), A. Bartoszek, Suffering - a mystery and challenge [Cierpienie - tajemnica i wyzwanie]; 142–160. Wydawnictwo Emmanuel. (in Polish)

[19] Kupisiewicz, Cz. (2009). Pedagogical Dictionary [Słownik Pedagogiczny]. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warsaw. (in Polish)

[20] Nowak, M. (1999). Fundamentals of open pedagogy. A dynamic approach in Christian inspiration [Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej]. Redakcja Wydawnictw KUL. Lublin. (in Polish)

[21] Pasterniak-Kobyłecka, E. (2021). The Pope of Teachers The Biography of John Paul II As a Source of Knowledge about Educating and Self-Educating. An Outline. [Papież pedagogów: Biografia Jana Pawła II jako źródło wiedzy na temat wychowania i samowychowania. Zarys problemu]. Biografistyka Pedagogiczna, 6(2): 173–187. https://doi.org/10.36578/BP.2021.06.38 (in Polish)

[22] Półtawska, W. (2023). On More Than Life. A biography in outline [O więcej niż życie. Biografia w zarysie]. Edycja Świętego Pawła. Częstochowa. (in Polish)

[23] Półtawska, W. (2023b). Narrations during the meeting between M. Kozubek and Dr. Półtawska in July 2023 [Narracje podczas spotkania M. Kozubek z dr Półtawską w lipcu 2023.] Prywatne archiwum autorki. (in Polish)

[24] Półtawska, W. (2008). The Beskid retreats (Beskidzkie rekolekcje). Edycja Świętego Pawła. Częstochowa. (in Polish)

[25] Riccardi, A. (2014). John Paul II saint. Biography (Giovanni Paolo II santo. La biografia). San Paolo. Cinisello Balsamo. (in Italian)

[26] Śliwerski, B. (2010). Theoretical and empirical foundations of self-education [Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania]. Impuls. Kraków. (in Polish)

[27] Wolanin, A. (2019). Gratitude in psychology – review of the main definitions, perspectives and concepts. Polskie Forum Psychologiczne, 24(3): 356-372. https://doi.org/10.14656/PFP20190306