REFERENCES

[1] Bieleń, B. (2004). Diagnosis and assessment in dyslexia prevention. Wychowanie w Przedszkolu, 9 (in Polish)

[2] Bogdanowicz, K. (2005). Dyslexia and language teaching. Psychology at School, 2(6). (in Polish)

[3] Bogdanowicz, K.M. (2011), Dyslexia and language teaching. Harmonia Publishing House, Gdańsk. (in Polish)

[4] Bogdanowicz, M. (1996). Psychometric or clinical diagnosis of dyslexia, Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego PTD, 6. (in Polish)

[5] Bogdanowicz, M., & Adryjanek, A. (2005). Pupil with dyslexia at school. Poradnik nie tylko dla polonistów. Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, Gdynia. (in Polish)

[6] Bogdanowicz, M., Adryjanek, A., & Rożyńska, M. (2007). Pupil with dyslexia at home. A guidebook not only for parents. Operon Pedagogical Publishing House, Gdynia. (in Polish)

[7] Bogdanowicz, K. M., Krasowicz-Kupis, G., Kwiatkowska, D., Wiejak, K., & Weremiuk, A. (2014). Is my child at risk of dyslexia? A guide for parents of pre-school and early school children on recognising dyslexia risk and supporting children with this problem. Institute of Educational Research, Warsaw. http://surl.li/lypcf (in Polish)

[8] Bogdanowicz, M. (2006). Specific difficulties in reading and writing. In: G. Krasowicz-Kupis (Ed.), Dyslexia rozwojowa. Psychological perspective. Gdańsk, pp. 7-34 (in Polish)

[9] Borkowska, A. (2006). Neuropsychological basis of reading and writing difficulties. In: G. Krasowicz-Kupis (Ed.), Dyslexia rozwojowa. Psychological perspective. Gdańsk, pp. 35-51 (in Polish)

[10] Cieszyńska, J. (2010). Zaburzenia lininego porządkowania, In: J. Cieszyńska, Z. Orłowska-Popek, M. Korendo (Ed.), Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej - metoda krakowska. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, pp. 18-36 (in Polish)

[11] Czajkowska, I., & Herda, K. (1996). Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warsaw. (in Polish)

[12] Domagała, A., & Mirecka, U. (2015). Logopedic management of developmental dyslexia. In: S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (Ed.), Logopedia. Speech therapy proceedings. Standards. Wydawnictwo UMCS, Lublin, p. 439-460 (in Polish)

[13] Domagała, A., Mirecka, U., & Muzyka-Furtak, E. (2016). Developmental dyslexia - knowledge and own experiences of future speech therapists. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin - Polonia, vol. I, pp. 181-193. http://dx.doi.org/10.17951/en.2016.1.181(in Polish)

[14] Fawcett, A. J., & Nicolson, R. I. (2004). The role of the cerebellum in dyslexia. In: A. Grabowska, K. Rymarczyk (Ed.), Dyslexia: from brain research to practice. Z. Nencki Institute of Experimental Biology, Polish Academy of Sciences, Warsaw, pp. 43-75 (in Polish)

[15] Gryz, I. (2015). Working with dyslexic students in foreign language classes. Linguistics, 1(9), pp. 67-75 https://Jezykoznawstwo_wspolczesne_badania_problemy_i_analizy_jezykoznawcze-r2015-t9-s67-75 (in Polish)

[16] Jarosz, E., & Wysocka, E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna: basic problems and solutions. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warsaw. (in Polish)

[17] Jaworska, M. (2015). Individual learning styles of dyslexic students and foreign language teaching in a mainstream school - an outline of the issues. Prace Językoznawcze UWM, 3, pp. 55-70 https://Prace_Jezykoznawcze-r2015-t17-n3-s55-70 (muzhp.pl) (in Polish)

[18] Jaworska, M. (2013). A student with specific learning difficulties in a foreign language lesson versus assessment. Languages at School, 4, pp. 81-88 https://depot.ceon.pl/handle/123456789/1865 (ceon.pl) (in Polish)

[19] Jurek, A. (2004). Foreign languages in teaching students with developmental dyslexia. Cz. 1. Języki Obce w Szkole, 1, pp. 57-72. (in Polish)

[20] Jurek, A. (2004). Foreign languages in teaching students with developmental dyslexia. Cz. 2. Języki Obce w Szkole, 2, pp. 46-54. (in Polish)

[21] Jurek, A. (2004). Foreign languages in teaching students with developmental dyslexia. Cz. 3. Języki Obce w Szkole, 3, pp. 37-45 (in Polish)

[22] Kärntner Landesverband für Legasthenie (1999): European Dyslexia Association. http://www.legasthenie.com/eda.php

[23] Kohlmann, A. (2017). Wie können wir Legasthenikern im Fremdsprachenunterricht helfen? http://www.udaf.hu/dufu/dufu1/DUfU_2017_ONLINE

[24] Krasiewicz-Kupis, G. (2019). The new psychology of dyslexia. PWN Publishing House, Warsaw. (in Polish)

[25] Habib, M. (2004). Language and writing acquisition disorders: recent developments in neuroscience. In: A. Grabowska, K. Rymarczyk (Ed.), Dyslexia. From brain research to practice. Z. Nencki Institute of Experimental Biology, Polish Academy of Sciences, Warsaw. (in Polish)

[26] Makarewicz, R. (2006). Dyslexia in the opinion of a linguist. University of Warmia and Mazury Publishing House, Olsztyn. (in Polish)

[27] Mirecka, U. (2010). Picture of difficulties in oral and written language communication in cases of specific disorders of speech and language development. In: M. Młynarska, T. Smereka, Logopedia at the threshold of the XXI century. Mkwadrat Publishing House, Wrocław, pp. 94-101 (in Polish)

[28] Nijakowska, J. (2010). Dyslexia in the foreign language classroom. Multilingual Matters, Bristol

[29] Nijakowska, J. (2004). Improving the ability to read and write words in English of adolescents with developmental dyslexia. Dyslexia in the context of language teaching. Publishing House Harmonia Gdańsk, pp. 144 - 155 (in Polish)

[30] Pawlowska, A. (2011). The double decalogue of working with dyslexic children on a foreign language. Bulletin of the Polish Dyslexia Association. Dyslexia a języki obce, Foundation Institute for the Promotion of Education, 3 (11). (in Polish)

[31] Pecyna, M.B. (2011). Developmental dyslexia, facts and mystery in psychological-pedagogical diagnosis. Higher School of Management and Administration in Opole, Opole. (in Polish)

[32] Półtorak, M. (2007). Knowledge of future pedagogues and teachers about the problematic of developmental dyslexia. In: M. Kostka-Szymańska, G. Krasowicz-Kupis (Ed.), Dyslexia. Problem known or unknown? Wydawnictwo UMCS, Lublin, p. 147-163 (in Polish)

[33] Reid, G. (2018). Dyslexia: a practitioner's handbook. Harmonia Universalis Publishing House, Gdańsk, Poland. (in Polish)

[34] Regulation of the Minister of National Education of 17 November 2010 on the principles for providing and organising psychological and pedagogical assistance in public kindergartens, schools and institutions; Dz.U. 2010 No. 228, item 1487

[35] Regulation of the Minister of National Education of 9 August 2017 on the principles of organising and providing psychological and pedagogical assistance in public kindergartens, schools and institutions; Journal of Laws. 2017 item 1591

[36] Regulation of the Minister of National Education of 22 February 2019 on the assessment, classification and promotion of pupils and students in public schools; Dz.U. 2019 item 373

[37] Sindelar, B. (2008). Partielle Entwicklungsdefizite der Informationsverarbeitung: Teilleistungsschwächen als Ursache kindlicher Lern- und Verhaltensstörungen. Wien: Verlag Austria Press

[38] Skałbania, B. (2011). Pedagogical diagnostics: selected research areas and practical solutions. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków. (in Polish)

[39] Sochacka, K. (2004). Development of reading skills. Trans Humana, Białystok. (in Polish)

[40] Studienkreis, Die Nachhilfe (2023). Fremdsprachenerwerb und Legasthenie - Herausforderungen und Bewältigungsstrategien http://surl.li/lvgbo

[41] Szkolak-Stępień, A. (2018). Difficulties in learning - a model for diagnosing developmental dyslexia. Studia Edukacyjne, 49, pp. 215-229 (in Polish)

[42] Act of 7 September 1991 on the educational system Dz.U. 1991 no. 95 item 425

[43] Act of 14 December 2016. - Education Law Dz.U. 2017 item 59

[44] Wejner-Jaworska, T. (2019). Dyslexia from the perspective of adulthood. Delfin Publishing House, Warsaw. (in Polish)