ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАСИЛЯ КОВАЛЬСЬКОГО (1873–1891 рр.)

  • Дмитро Кавацюк

Анотація

Стаття присвячена діяльності галицького політика Василя Ковальського в австрійському парламенті в 1873–1891 рр. під час VVII каденцій. Автор дав оцінку виступам депутата на засіданнях Палати послів рейхсрату, здійснив підрахунок поданих ним петицій, інтерпеляцій і виголошених промов у порівнянні з іншими тогочасними депутатами: Іваном Озаркевичем, Едуардом Гербстом, Францом Короніні та Евзебіусом Черкавським. Політик лобіював інтереси українського шкільництва, сприяв мо­дернізації законодавства у сфері судівництва, вирішував питання фінансової дотації Греко-католицькій церкві. З’ясовано відносини В. Ковальського з іншими депутатами парламенту, насамперед Едуардом Гербстом і Францом Короніні, та основні напрями його багатогранної діяльності. Особливу увагу при­ді­лено виборчим кампаніям в округах, де політик виступав кандидатом і завдяки яким потрапив до пар­ла­менту. Висвітлено участь В. Ковальського у виборах до Палати послів у Галицькому сеймі 1867–1871 рр. Основним джерелом для написання статті стали протоколи засідань австрій­ського пар­ла­мен­ту та Галицького крайового сейму, де міститься інформація про обрання В. Ковальського до Палати послів, повний зміст його виступів, а також періодичні видання, спогади сучасників подій тощо.

Ключові слова: В. Ковальський, Палата депутатів (послів), парламент, вибори, Галицький сейм, інтерпеляція, петиція.

Опубліковано
2021-12-10