БОГОСЛУЖБОВІ КНИГИ XVII–XX СТОЛІТЬ З КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА “ДАВНІЙ ГАЛИЧ”

  • Андрій Стасюк

Анотація

Стаття присвячена колекції богослужбових книг XVII–XX ст., котрі зберігаються у Націо­наль­ному заповіднику “Давній Галич”, або досліджувалися науковцями установи впродовж 1994–2018 рр. Головними об’єктами студій стали понад 50 екземплярів книг, що походять з парафій галицької церковної організації. Головно серед опрацьованих пам’яток домінують Євангеліє, Тріодь, Служеб­ник, Мінея, Часослов, Октоїх, Псалтир, Анфологіон та Апостол.  Особливу увагу приділено проблемі ка­та­логізації стародруків, а також вивченню їх у контексті джерелознавчої перспективи. Важ­ливий елемент дослідження становлять покрайні написи, насамперед представлені фундаційними текс­тами, які часто інформують сучасників про вже неіснуючі храми, фіксують імена жертво­давців, свя­щеннослужителів та дяків. Разом з тим на сторінках книг трапляються й неординарні за­мітки, наприклад фрагмент колядки, літописні свідчення чи виправлення літургійних текстів здійс­нені з конфесійних мотивів. Відтак, комплекс пам’яток, умовно детермінований, як галицькі церковні ста­родруки відкриває широкі перспективи для подальших історичних та релігієзнавчих студій краю. 

Ключові слова: Галич, стародруки, богослужбові книги, церкви, монастирі, покрайні записи.

Опубліковано
2020-12-20
Номер
Розділ
Статті