ДІЯЛЬНІСТЬ МИРОТВОРЧОЇ МІСІЇ Ж. БАРТЕЛЕМІ ПІД ЧАС ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 1918–1919 рр. У ПРАЦЯХ МИХАЙЛА ЛОЗИНСЬКОГО

  • Євген Лизень Державний вищий навчальний заклад “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, кафедра всесвітньої історії
Ключові слова: Михайло Лозинський, Східна Галичина, ЗУНР, Польща, Ж. Бартелемі, миротворча місія, польсько-українська війна

Анотація

У пропонованій статті проаналізовано відображення дипломатичної та військової діяльності миротворчої місії Ж. Бартелемі під час польсько-української війни 1918–1919 рр. у працях Михайла Ло- зинського. Розглянуто причетність М. Лозинського до важливих зовнішньополітичних акцій ЗОУНР, а саме його безпосередню участь у перемовинах з вище згаданою місією країн Антанти та особистий погляд дипломата на ці події.

Запропонована стаття присвячується ґрунтовному аналізу дипломатичних аспектів у наукових роботах М. Лозинського та розкриваються погляди автора в питанні наслідків діяльності місії Антан- ти під проводом Ж. Бартелемі щодо майбутнього ЗОУНР.

Теперішній етап розвитку історичної науки в Україні дає можливість переосмислити і зверну- тися до вивчення життя та діяльності осіб, які брали активну участь у національно-визвольному русі українського народу 1917–1923 рр. Однак одним із найважливих завдань сучасної історичної науки та дипломатії є дослідження не лише життєвого шляху знакових персоналій, а й змісту їх професійної діяльності та її впливу на суспільно-політичні процеси.

Важливим є питання вивчення наукових надбань фахівців попередніх поколінь, які заклали підвалини розвитку сучасної української науки. У такому контексті ми розглядаємо праці та саму постать М. Лозинського, який увійшов в історію насамперед як громадський діяч, член уряду ЗОУНР, дипломат, науковець і публіцист.

Опубліковано
2019-12-27
Номер
Розділ
Статті