ІСТОРИЧНА КІНОДОКУМЕНТАЛІСТИКА МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО

  • Ігор Коляда Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, кафедра навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти
Ключові слова: шістдесятництво, кінодокументалістика, історична кінодокументалістика, кінотворчість, кіноенциклопедія історії України

Анотація

У статті в контексті біографії М. Вінграновського розкрито малодосліджений аспект його творчості – історичну кінодокументалістику. Вперше із залученням нового комплексу архівних джерел та матеріалів розкрито сторінки біографії митця, пов’язані з реалізацією проекту “кіноенциклопедії історії України”, проаналізовано творчі плани митця та причини успіхів і невдач, акцентовано увагу на національно-культурницькій складовій творчості видатного діяча шістдесятництва.

Опубліковано
2019-12-27
Номер
Розділ
Статті