ТВОРЕННЯ УВО В УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД

  • Наталія Надурак Державний вищий навчальний заклад “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, Івано-Франківський коледж
Ключові слова: українська зарубіжна історіографія, радянська історіографія, сучасна українська історіографія, Українська військова організація, український націоналістичний рух, Організація українських націоналістів, Євген Коновалець

Анотація

У статті аналізуються основні особливості та рівень дослідження українською історіографією процесу творення Української військової організації, покликаної продовжувати збройну боротьбу за українську державність. Автор визначає найбільш складні, дискусійні та найменш дослідженні питання процесу формування УВО та її діяльності у 1920–1923 рр., робить висновок, що саме українські зару- біжні дослідження стали базою всіх сучасних вітчизняних розробок цієї проблеми. З’ясовано, що сучасна вітчизняна історіографія здебільшого успадкувала від української зарубіжної тенденції до спрощеного викладу історії УВО. Автор доходить висновку, що вже від початку 2000-х років в Україні з’явилася низка досліджень, у яких розглянуто актуальні та малодосліджені питання часу та місця виникнення УВО, ролі Є. Коновальця у процесі формування організації, однак висновки авторів досить часто є дискусійними, отож, ці питання потребують подальшого більш детального дослідження.

Опубліковано
2019-12-27
Номер
Розділ
Статті