СТАНОВЛЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ ЗУНР (осінь 1918 – весна 1919 рр.)

  • Любомира Федунишин Бурштинський енергетичний коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
Ключові слова: Західно-Українська Народна Республіка, дипломатична служба, закордонна місія, представництво, міжнародна діяльність,, посол, делегація, зовнішня політика

Анотація

У статті досліджено процес становлення дипломатичної служби Західно-Української Народ- ної Республіки (ЗУНР), особливості і проблеми діяльності міжнародних представництв і місій. Зазна- чено, що важливим завданням було формування зовнішньополітичного апарату і визначення пріорите- тів зовнішньої політики: об’єднання з Українською Народною Республікою (УНР), здобуття прихиль- ності країн Антанти, налагодження відносин з Чехо-Словацькою республікою, Угорщиною, Румунією та іншими країнами з метою збереження незалежності, територіальної цілісності і здобуття міжна- родного визнання. Автором висвітлено про відкриття представництв і посольств у Відні, Празі, Буда- пешті, Бухаресті, Лондоні, Берліні, Вінніпегу, Оттаві, Вашингтоні та інших містах.

Опубліковано
2019-12-27
Номер
Розділ
Статті