ІНТЕЛІГЕНЦІЯ МІСТА ТА СЕЛА УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ: МАТЕРІАЛЬНО-ПОБУТОВІ АСПЕКТИ ПОВСЯКДЕННЯ

  • Євген Биба Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, кафедра методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти Інституту історичної освіти
Ключові слова: матеріальне забезпечення інтелігенції, доходи інтелігенції, витрати інтелігенції, повсякденне життя інтелігенції, різночинна інтелігенція

Анотація

У статті висвітлено спробу розглянути та узагальнити питання матеріального забезпечення інтелігенції. У статті подається загальна характеристика матеріально-побутового забезпечення інтелігенції у другій половині ХІХ ст. З’ясовано, що рівень матеріального забезпечення інтелігенції залежав від роду діяльності та фаху. Розглянуто основні та додаткові витрати представників інтелігенції. Встановлено, що разом зі становленням ринкової моделі економіки та її модернізації в умовах доби “Великих реформ” матеріальний добробут представників інтелігенції українських губерній Російської імперії значно поліпшився, що виявлялося у зростанні оплати праці представників розумових професій, у розширенні раціону харчування, більшій доступності якісного та дорогого одягу, взуття.

Опубліковано
2019-12-27
Номер
Розділ
Статті