МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ “ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА: РЕВОЛЮЦІЯ, ДЕРЖАВНІСТЬ, СОБОРНІСТЬ. До 100-РІЧЧЯ УТВОРЕННЯ ЗУНР”

  • Олександр Марущенко ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, кафедра історії України і методики викладання історії,

Анотація

Боротьба за незалежність України в ХХ столітті стала однією з найбільш велич­них сторінок в історії українського народу. Серед її важливих складових вагоме місце посідає героїчний чин творців і захисників Західно-Української Народної Республіки. Її виникнення у листопаді 1918 р., ухвалення 22 січня 1919 р. вікопомного Акту Злуки Ук­раїнської Народної Республіки і ЗУНР яскраво засвідчили державотворчі й собор­ницькі прагнення української нації, що залишаються актуальними й сьогодні, століття потому, в умовах складних для незалежної держави Україна внутрішніх і зовнішніх викликів.

Саме цими імперативами керувалися учасники міжнародної наукової конфе­ренції “Західно-Українська Народна Республіка: революція, державність, соборність”, яка працювала 30–31 жовтня 2018 р. в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (м. Львів) та Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника і була присвячена 100-річчю з часу утворення ЗУНР. Її співорганізаторами ста­ли також Івано-Франківська та Львів­ська обласні ради і державні адміністрації, ака­де­мічні Інститути історії України, політичних і ет­нонаціональних досліджень ім. І. Ф. Ку­раса, народознавства, Український інститут націо­наль­­ної пам’яті, Київський національ­ний університет імені Тараса Шевченка, Національна ака­демія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Представницький характер цього нау­кового форуму був засвідчений широкою географією його учасників, які презентували Рес­публіку Польща, Словацьку Республіку й наукові і навчальні установи з 23 міст України: Киє­ва, Львова, Івано-Франківська, Харкова, Одеси. Ужгорода, Чернівців, Черкас, Луцька, Тер­нопо­ля, Рів­ного, Миколаєва, Вінниці, Кам’янець-Подільського, Кривого Рогу, Маріуполя, Ко­ло­миї, Дрогобича, Мелітополя, Кременця, Галича, Бурштина, Тисмениці. На кон­ференції було заявлено 207 тем доповідей і повідомлень, до участі в її роботі зголо­силося 217 науковців, з них 59 докторів наук, професорів.

Опубліковано
2018-12-28
Номер
Розділ
Статті