РУХОВА АКТИВНІСТЬ В СИСТЕМІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТОК 1-2 КУРСІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15330/fcult.42.42-48

Ключові слова:

норми рухової активності, добова рухова активність, студентки, Фремінгемська методика вік 17–19 років×

Анотація

Мета. Визначити індекс добової РА (ІРА) студенток І–ІІ курсів університету. Методи дослідження. ІРА 162 студентки досліджено за Фремінгемською методикою. Результати. Показники РА, відносять до середнього рівня, але мали вірогідні відмінності (p <0,05): у студенток І курсу вони становили 44,5 ± 5,3 хв, на ІІ курсі – 75,6 ± 8,4 хв. Студентки 1 курсу приділяють прогулянці – 36,2 ± 5,8 хв, студентки ІІ курсу – 60,5 ± 8,0 хв (p < 0,01). На І курсі ІРА становить 31,35 ± 0,19 бала, а на ІІ – 31,55 ± 0,19 бала.
Висновки. Визначено, що студентки І–ІІ курсів витрачають тільки 5 - 9 хвилин свого часу впродовж дня на різні види фізкультурної рухової активності, і лише незначна кількість – 16 осіб на першому і 12 осіб на другому курсах – має мінімальний рівень рухової активності, а близько 90% сту-денток обмежується суто побутовою руховою активністю. Встановлено, що ІРА студенток є низький і становить на І курсі – 31,35 ± 0,19 бали і на ІІ курсі – 31,55 ± 0,19 бали.
Ключові слова: норми рухової активності, добова рухова активність, студентки, Фремінгем-ська методика вік 17–19 років.

Посилання

1. Амосов НМ. Моя система здоров’я. Київ: Здоров’я; 1997. 56 с.
2. Андрєєва ОВ. Аналіз мотиваційних теорій у сфері оздоровчої фізичної культури та рекреації. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2004; 2 : 81–84.
3. Бальсевич ВК, Запорожанов ВА. Фізична активність людини. Київ: Здоров’я; 1987. 224 с.
4. Бальсевич ВК. Фізична культура для всіх і для кожного. Київ: Фізкультура і спорт; 1988.
5. Бородін ЮА, Арзютов ГН. Рухова активність в системі життєдіяльності сучасної людини. Фізичне виховання студентів. 2010; 3 : 9–13.
6. Давиденко ЄВ, Трачук СВ. Оцінка енергетичної вартості добової фізичної активності дітей і підлітків по методиці експертів ВООЗ. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2009 : 93–96.
7. Іваночко ОЮ. Обґрунтування рівнів фізичних навантажень студенток спеціальних медичних груп: автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту. Львів, 2009. 20 с.
8. Кібальник ОЯ, Томенко ОА. Рівень рухової активності школярів окремих міст України. Спортивна наука України. 2011; 5.
9. Кобяков ЮП. Концепція норм рухової активності людини. Теорія і практика фізичної культури. 2003; 11 : 20–23.
10. Магльований А, Белов В, Котова А. Організм і особистість. Діагностика та керування. Львів: Медична газета України; 1998. 250 с.
11. Пилипей ЛП, Остапенко ВВ. Оптимальний руховий режим при проектуванні ППФП студентів вузів економічного профілю. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2007; 12 : 28–31.
12. Присяжнюк ДС, Драчук АІ. Взаємозв’язок між фізичною підготовленістю та функціональним станом серцево-судинної системи. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2002; 18 : 7–20.
13. Трачук СВ. Моделювання режимів рухової активності молодших школярів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту. Київ, 2011. 18 с.
14. Федорюк ОВ, Попель СЛ. Рекреаційна активність і психофізичний стан студентів вищих навчаль-них закладів. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2014; 20 : 97–102.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-09