ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ І СПОРТ

Автор(и)

  • Зіновій Остап’як ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
  • Богдан Мицкан ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
  • Тетяна Мицкан ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
  • Ігор Випасняк ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
  • Мар’яна Лесів ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

DOI:

https://doi.org/10.15330/fcult.35.64-78

Ключові слова:

емоційний інтелект, спортсмени, тренери

Анотація

Актуальність. Змагальний характер спорту та стресові умови викликають у кожного
спортсмена різні емоції, які можуть вплинути на спортивні показники і кожен вид спорту має особливі
фізичні, технічні характеристики, які потребують спеціальних навичок для спортсменів. Великий обсяг
досліджень підкреслив важливість емоційного інтелекту для прогнозу у всіх сферах життя. Отже,і не
дивно, що інтерес до емоційного інтелекту в спорті також суттєво виріс. Мета. Аналіз впливу занять
спортом на розвиток емоційного інтелекту, його особливості в спортсменів різних видів спорту та у
тренерів. Методи. Для реалізації поставленої мети використані теоретичні методи: аналіз, синтез,
індукція, дедукція. Результати. Був виявлений значний зв’язок між фізичною активністю і різними ком-
понентами емоційного інтелекту у дітей, підлітків та у студентів. Вік і стать є ключовими модера-
торами цього зв’язку: за ознакою статі – дівчатка володіють більшим емоційним інтелектом, ніж
хлопчики. Аналіз показників емоційного інтелекту у спортсменів показав певні відмінності рівня
емоційного інтелекту у спортсменів індивідуальних і командних видів спорт, але не виявлено значної
різниці даного показника у спортсменів різної кваліфікації.. Тренер, який здатний регулювати власні
емоції, сприймає мотивації своїх спортсменів і це розуміння впливає на виступи спортсменів. Висновок.
Аналіз наукових робіт в цілому засвідчив важливість емоційного інтелекту для успішної діяльності
спортсменів, тренерів, керівників спортивних клубів, але враховуючи неоднорідність результатів
досліджень є потреба подальших наукових пошуків з цієї проблеми. При цьому, необхідно вдоскона-
лювати методологію цих досліджень з урахуванняям специфіки різних видів спортивної діялності.
Ключові слова: емоційний інтелект, спортсмени, тренери.

Посилання

1. Аршава ІФ, Кутовий КП, Аршава ІО. Особливості зв’язку емоційного інтелекту із саморегуляцією
поведінки юних спортсменів. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2018; 3(1):
7-12.
2. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект / Дэниел Гоулман; пер. с англ. А.П. Исаевой. М.: ACT
МОСКВА; Владимир: ВКТ. 2009. 478 с.
3. Илясова НВ, Агавелян РО. Особенности эмоционального интеллекта спортсменов индивидуальных
и командных видов спорта. Проблемы современной науки и образования. 2014; 11(29): 105-10.
4. Колісник ЛО. Проблема діагностики емоційного інтелекту. Проблеми сучасної психології : Збірник
наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту
психології імені Г.С.Костюка НАПН України / за ред. СД.Максименка, ЛА. Онуфрієвої. Камянець-
Подільський. Аксіома, 2014; 26: 278-295.
5. Малкин ВР, Рогалева ЛН, Бредихина ЯА. Изучение влияния спорта на эмоциональный интеллект
студентов-спортсменов. Международный студенческий научный вестник. 2017; 4-8: 1195-1197.
URL: http://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=17659.
6. Люсин ДВ. Современные представления об эмоциональном интеллекте. Социальный интеллект:
теория, измерение, исследования. М.: Институт психологии РАН, 2004: 29-36.
7. Марченко АО. Поняття емоційного інтелекту: теоретико-психологічні підходи, дефініції і струк-
тура. Вісник Національного університету оборони України. 2011; 20: 172-174.
8. Мединська Ю. Теоретичні підходи та практичні аспекти діагностики компетентності особистості у
сфері емоцій. Практична психологія та соціальна робота. 2013; 10: 11-15.
9. Петровская Т. Эмоциональный интеллект и соревновательная тревожность спортсменов. Наука в
олимпийском спорте. 2014; 4: 60-63.
10. Пирожкова В. Влияние эмоционального интеллекта на соревновательную надежность спортсменов
и их способность к произвольной саморегуляции поведения. Физическая культура, спорт – наука и
практика. 2013; 4: 79-83.
11. Ракитянская ЛП. Генезис та сучасний зміст концепту “емоційний інтелект”. Наукοвий часопис НПУ
імені М.П. Драгοманοва. Серія 5: Педагοгічні науки: реалії та перспективи. 2019; 66: 168-172.
12. Щедрин ДС. Оценка особенностей социального интеллекта и его эмоциональных компонентов у
спортсменов. ww.informio. 2015.
13. Acebes-Sánchez J, Diez-Vega I, Esteban-Gonzalo S. Physical activity and emotional intelligence among
undergraduate students: a correlational study. BMC Public Health 2019; 19: 1241. https://doi.org/10.1186/
s12889-019-7576-5.
14. Adhia H, Nagendra HR, Mahadevan B. Impact of adoption of yoga way of life on the emotional intelligence
of managers. IIMB Manag Rev. 2010; 22(1-2): 32-41. Doi10.4103/0973-6131.72631.
15. Adilogullari I, Gorgulu R, Senel E. Does Emotionally Intelligent Coach Predict Better Communication
Skills in Your Football Team? International Journal of Sports, Training and Science International Journal
of Sports, Training and Science.Yıl. 2019; 5(1): 46-57. Doi:10.18826/useebd.534341.
16. Akelaitis AV, Malinauskas RK. The expression of emotional skills among individual and team sports male
athletes. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. 2018; 22(2):
62–67. Doi:10.15561/18189172.2018.0201.
17. Amado-Alonso D, Benito L, Santiago M, Pedro A. Sánchez-Miguel, Damián I. Emotional Intelligence and
the Practice of Organized Physical-Sport Activity in Children Sustainability. 2019; 11(6): 1615.
https://doi.org/10.3390/su11061615.
18. Angoorani H, Najafi S, Sobouti B, Zarei M, Nejati P. The Association of Emotional Intelligence with
Sport Injuries and Receiving Penalty Cards Among Iranian Professional Soccer Players, Asian J Sports
Med. Online ahead of Print; 11(1): e97321. Doi: 10.5812/Asjsm.97321.
19. Babic М, Morgan PJ, Ronald C, Plotnikoff RC, Lonsdale CС, White RL, Lubans DR. Physical Activity and
Physical Self-Concept in Youth: Systematic Review and Meta-Analysis.Sports Med. 2014; 44(11): 1589-
601. DOI: 10.1007/s40279-014-0229-z.
20. Bar-On R. The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI) Psicothema. 2006; 18: 13-25.
21. Beedie CJ, Terry PC, Lane AM. The profile of mood states and athletic performance: Two metaanalyses.
J. Appl. Sport Psychol. 2000; 12: 49-68.
22. Birwatkar VP. Emotional intelligence: The invisible phenomenon in sports. Eur. J. Sports Exerc. Sci. 2014;
3(19): 31-31. www.scholarsresearchlibrary.com.
23. Boardley I. Coaching efficacy research: learning from the past and looking to the future. Int. Rev. Sport
Exerc. Psychol.2018; 11: 214-237. https://doi.org/10.1080/1750984X.2017.1290816.
24. Campo M, Laborde S, Mosley E. Emotional Intelligence Training in Team Sports Emotional Intelligence
Training in Team Sports. The Influence of a Season Long Intervention Program on Trait Emotional
Intelligence. Journal of Individual Differences. 2016; 37: 152-158. https://doi.org/10.1027/1614-0001/
a000201.
25. Castro-Sánchez M, Zurita-Ortega F, Chacón-Cuberos R, López-Gutiérrez CJ, Zafra-Santos E. Emotional
Intelligence, Motivational Climate and Levels of Anxiety in Athletes from Different Categories of Sports:
Analysis through Structural Equations.Int J Environ Res Public Health. 2018 May 1;15(5). doi:
10.3390/ijerph15050894.
26. Chan J, Mallett C. The value of emotional intelligence for high performance coaching. Int. J. Sports Sci.
Coach.2011; 6: 315–328. Doi.10.1260/1747-9541.6.3.31.
27. Coe DP, Pivarnik JM, Womack CJ, Reeves MJ, Malina RM. Effect of physical education and activity
levels on academic achievement in children. Med. Sci. Sports Exerc. 2006; 38: 1515.
28. Costarelli V, Stamou D. Emotional intelligence, body image and disorderes eating attitudes in combat sport
athletes. J. Exerc. Sci. Fitness.2009; 7: 104-111.
29. Crombie D, Lombard C, Noakes T. Emotional Intelligence Scores Predict Team Sports Performance in a National
Cricket Competition International Journal of Sports Science & Coaching. 2009; 4(2): 209-
224. https://doi.org/10.1260/174795409788549544.
30. Dalwinder Singh, Gaurav Dureja, Dolly. Emotional intelligence among female baseball players: a
psychological probe. Pedagogics, psychology, medicalbiological problems of physical training and sports.,
2015; 9: 75-83. http://dx.doi.org/10.15561/18189172.2015.091.
31. Davis SK, Rachel N. Does Emotional Intelligence have a “Dark” Side? A Review of the Literature. MINI
REVIEW ARTICLE. Front. Psychol. 30 August 2016. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01316.
32. Davis SK, Humphrey N. Emotional intelligence as a moderator of stressor–mental health relations in
adolescence: evidence for specificity. Pers Individ Dif. 2012; 52(1): 100-5.
33. Devonport T, Lane AM, Hanin YL. Emotional States of Athletes Prior to Performance-Induced Injury. J
Sports Sci Med.2005; 4(4): 382-94.
34. Hanin YL. Emotions in sport: Current issues and perspectives. In: Tenenbaum G., Eklund R., editors.
Handbook of Sport Psychology. Wiley & Sons; New York, NY, USA. 2007; 3: 22-41.
35. Hwang S, Deborah L, Feltz, Jeong-Dae L. Emotional intelligence in coaching: Mediation effect of coaching
efficacy on the relationship between emotional intelligence and leadership style. International Journal of
Sport and Exercise Psychology. 2013; 11(3): 292-306. https://doi.org/10.1080/1612197X.2013. 763489.
36. Kajbafnezhad H, Ahadi H, Heidarie AR, Askari P, Enayati M. Difference between team and individual
sports with respect to psychological skills, overall emotional intelligence and athletic success motivation in
Shiraz city athletes.J. Phys. Educ. Sport.2011; 11: 249-254.
37. Kopp A, Darko J. The Influence of Emotional Intelligence on Performance in Competitive Sports: A Meta-
Analytical Investigation Sports. 2018; 6(4): 175. https://doi.org/10.3390/sports6040.
38. Laborde S, Min Y, Dosseville F, Agnès S. Culture, individual differences, and situation: Influence on
coping in French and Chinese table tennis player. European Journal of Sport Science.2012; 12(3): 255-261.
39. Laborde S, Dosseville F, Allen MS. Emotional intelligence in sport and exercise: A systematic
review. Scand. J. Med. Sci. Sports. 2016; 26: 862-874.
40. Laborde S, Dosseville F, Guillén F, Chávez E. Validity of the trait emotional intelligence questionnaire in
sports and its links with performance satisfaction. Psychol. Sport Exerc. 2014; 15: 481-490.
41. Laborde S, Guillén F, Mosley E. Positive personality-trait-like individual differences in athletes from
individual- and team sports and in non-athletes. Psychol. Sport Exerc. 2016; 26: 9-13. Doi.10.1016/
j.psychsport.2016.05.009.
42. Laborde S, Guillén F, Watson M. Trait emotional intelligence questionnaire full-form and short-form
versions: Links with sport participation frequency and duration and type of sport practiced. Personal.
Individ. Di er. 2017; 108: 5-9.
43. Laborde S, Lautenbach F, Allen MS, Herbert C, Achtzehn S. The role of trait emotional intelligence in
emotion regulation and performance under pressure. Pers. Indiv. Differ. 2014; 57: 43-47.
44. Ladino PK, Gonzalez-Correa CH, Gonzalez-Correa CA, Caicedo JC. Ejercicio físico e inteligencia
emocional en un grupo de estudiantes universitarias. Rev Iberoam Psicol Del Ejerc Y El Deport. 2016;
11(1): 31-6.
45. Lane AM, Meyer BB, Devonport TJ, Davies KA, Thelwell R, Gill GS et al. Validity of the emotional
intelligence scale for use in sport. J. Ssports Sci med. 2009 jun 1; 8(2): 289-95.
46. Lane AM, Beedie C, Devonport T J. Measurement issues in emotion and emotion regulation. In
J. Thatcher, M. Jones, & D. Lavallee (Eds.), Coping and Emotion in Sport. (2nd ed). London: Taylor &
Francis. 2011: 79-101.
47. Lavega P, Costes A, Prat Q. Educar competencias emocionales en futuros profesores de Educación Física.
Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado 2015; 83: 61–73.
48. Lea RG, Davis SK, Mahoney B, Qualter P.. Does Emotional Intelligence Buffer the Effects of Acute
Stress? A Systematic Review. Front Psychol. 2019; 10: 810. Doi: 10.3389/fpsyg.2019.00810.
49. Lee H, Hagen Wäsche, Darko Jekauc. Analyzing the Components of Emotional Competence of Football
Coaches: A Qualitative Study from the Coaches’ Perspective. Sports (Basel). 2018 Dec; 6(4): 123.
Doi: 10.3390/sports6040123.
50. Lee YH. Emotional intelligence, servant leadership, and development goal orientation in athletic Directors.
Sport Management Review.June 2019;22(3):395-406. https://doi.org/10.1016/j.smr.2018.05.003
51. Louvet B, and Campo M. Do high emotional intelligent soccer referees better cope with competitive
stressors? Mov Sport Sci/Sci Мot. 2019; 105: 17-26. Doi: 10.1051/sm2019013.
52. Mayer JD, Salovey P, Caruso D, Sternberg R. Models of emotional intelligence. Handbook of Intelligence.
Cambridge: Cambridge.University Press. 2000; 396-420.
53. Meyer BB, Fletcher TB. Emotional intelligence: A theoretical overview and implications for research and
professional practice in sport psychology. J. Appl. Sport Psychol. 2007; 19: 1–15.
54. Meyer BB, Zizzi S. Emotional intelligence in sport: Conceptual, methodological, and applied issues.
In Mood and Human Performance: Conceptual, Measurement, and Applied Issues; Lane, A.M., Ed.; Nova
Science Publishers, Inc. New York, NY, USA, 200: 131-152.
55. Myers N, Park SE, Ahn S, Lee S, Sullivan P, Feltz D. Proposed sources of coaching efficacy: a metaanalysis.
Educ. Psychol. Stud. 2017; 39: 261–276. Doi: 10.1123/jsep.2017-0155.
56. Mayer J, Salovey P, Caruso D. Emotional intelligence: Theory, Findings, and Implications. Psychological
Inquiry. 2004; 15(3): 197-215.
57. Mayer JD, Salovey P. What is emotional intelligence? In: Salovey P, Sluyter D, editors. Emotional
Development and Emotional Intelligence: Implications for Educators. Basic Books; New York, NY, USA:
1997: 3–31.
58. Olusoga P, Butt J, Maynard I, Hays K. Stress and coping: A study of world class coaches. J. Appl. Sport
Psychol. 2010; 22: 274-293. Doi: 10.1080 / 10413201003760968.
59. Olusoga P, Maynard I, Butt J, Hays K. Coaching under pressure: mental skills training for sports
coaches. Sport Exerc. Psychol. 2014. Rev. 10: 31-4.
60. Perera HN, DiGiacomo M. The relationship of trait emotional intelligence with academic performance:
A meta-analytic review. Learn. Individ. Differ. 2013; 28: 20–33.
61. Perlini AH, Halverson TR. Emotional intelligence in the National Hockey League. Can. J. Behav.
Sci. 2006; 38: 109-1199. Doi: 10.1037/cjbs2006001.
62. Petrides K.V. Trait Emotional Intelligence Theory. Industrial and Organizational Psychology. 2010; 3:
136-139.
63. Salguero JM, Extremera N, Fernandez-Berrocal P. Emotional intelligence and depression: the moderator
role of gender. Pers Individ Dif. 2012; 53(1): 29-32.
64. Salovey P, Mayer JD. Emotional intelligence. Imaging Cognit. Personal. 1990; 9: 185–211. Doi:
10.2190/DUGG-P24E-52WK-6CDG.
65. Sánchez-Álvarez N, Extremera N, Fernández-Berrocal P. The relation between emotional intelligence and
subjective well-being: A meta-analytic investigation.J. Posit. Psychol. 2015; 11: 276-285.
66. Schlaerth A, Ensari N, Christian J. A meta-analytical review of the relationship between emotional
intelligence and leaders’ constructive conflict management. Group Process. Intergroup Relat. 2013; 16:
126-136.
67. Sebire SJ, Jago R, Fox KR, Edwards MJ, Thompson JL. Testing a self-determination theory model of
children’s physical activity motivation: A cross-sectional study. Int. J. Behav. Nutr. Phys. Act. 2013; 10: 1.
68. Shuk-Fong G, Ting W, Hua H. Development of a Chinese emotional intelligence inventory and its
association with physical activity. In: Di Fabio PA, editor. Emotional intelligence – new perspectives and
applications. Department of Athletic Sports: National Chung Cheng University. 2012: 195–214.
69. Solanki D, Lane AM. Relationships between exercise as a mood regulation strategy and trait emotional
intelligence. Asian J. Sports Med. 2010; 1: 195.
70. Sukys S, Tilindienė I, Cesnaitiene VJ, Kreivyte R Does Emotional Intelligence Predict Athletes’ Motivation
to Participate in Sports? Percept Mot Skills. 2019 Apr; 126(2): 305-322. Doi: 10.1177/
0031512518825201.
71. Suriá-Martínez R, Ortigosa Quiles JM, Riquelme Marin A. Emotional Intelligence Profiles of University
Students with Motor Disabilities: Differential Analysis of Self-Concept Dimensions. Int J Environ Res
Public Health. 2019 Oct 23; 16(21). pii: E4073. Doi: 10.3390/ijerph16214073.
72. Teques P, Duarte D, Viana J. Coaches’ Emotional Intelligence and Reactive Behaviors in Soccer Matches:
Mediating Effects of Coach Efficacy Beliefs. Front Psychol. 2019 Jul 10; 10: 1629. Doi: 10.3389/
fpsyg.2019.01629.
73. Thomas A, Güllich A. Childhood practice and play as determinants of adolescent intrinsic and extrinsic
motivation among elite youth athletes. Eur J Sport Sci. 2019 Sep; 19(8): 1120-1129. Doi: 10.1080/
17461391.2019.1597170.
74. Tomporowski PD, Lambourne K, Okumura MS. Physical activity interventions and children’s mental
function: An introduction and overview. Prev. Med. 2011; 52: 3–9.
75. Ubago-Jiménez José Luis, Gabriel González-Valero, Pilar Puertas-Molero and Inmaculada García-
Martínez. Development of Emotional Intelligence through Physical Activity and Sport Practice. A Systematic
Review.Behav. Sci. 2019; 9(44). Doi: 10.3390/Bs9040044
76. Ugarriza N, Pajares L. La evaluación de la inteligencia emocional a través del inventario de BarOn ICE:
NA, en una muestra de niños y adolescentes. Persona. 2005; 8: 11-58.
77. Vaughan Robert,Sylvain Laborde, Christopher McConville. Тhe effect of athletic expertise and trait
emotional intelligence on decision-making. European Journal of Sport Science. 2019; 19(2): 225-233.
78. Watson Matthew, Jens Kleinert. Control Yourself: Physical Education Teachers’ Emotional Intelligence
Has a Minor Role in Pupils’ Need Satisfaction. APE. August 2017; 7(3): 234-247. Doi:
10.4236/ape.2017.73019.
79. Watson Matthew, Jens Kleinert. The relationship between coaches’ emotional intelligence and basic need
satisfaction in athletes. Sports Coaching Review. 2019; 8(3): 224-242. https://doi.org/ 10.1080/
21640629.2018.1491669.
References
1. Arshava IF, Angular KP, Arshava IO. Features of the connection of emotional intelligence with selfregulation
of behavior of young athletes. Scientific Bulletin of Kherson State University. 2018; 3 (1): 7-12.
2. Goulman D. Emotional Intelligence / Deniyel Goulman; per. from English. A.P. Isayevoy. M.: ACT
MOSKVA; Vladimir: VKT. 2009. 478 s.
3. Ilyasova NV, Agavelyan RO. Features of the emotional intelligence of individual and team sportsmen.
Problems of modern science and education. 2014; 11 (29): 105-10.
4. Kolisnyk LO. The problem of diagnosing emotional intelligence. Problems of modern psychology:
Collection of scientific works of Kamyanets-Podilsky National University named after Ivan Ogienko,
Institute of Psychology named after GS Kostyuk NAPS of Ukraine / ed. SD. Maksimenko, LA. Onufrieva.
Kamianets-Podilskyi. Axiom, 2014; 26: 278-295.
5. Malkin VR, Rogaleva LN, Bredikhina YAA. Study of the influence of sports on the emotional intelligence
of student-athletes. International student scientific bulletin. 2017; 4-8: 1195-1197. URL: http://www.
eduherald.ru/ru/article/view?id=17659.
6. Lyusin DV. Modern concepts of emotional intelligence. Social intelligence: theory, measurement, research.
Moscow: Institute of Psychology RAS, 2004: 29-36.
7. Marchenko AO. The concept of emotional intelligence: theoretical and psychological approaches,
definitions and structure. Bulletin of the National University of Defense of Ukraine. 2011; (20): 172-174.
8. Medyns’ka YU. Theoretical approaches and practical aspects of diagnosis of personality competence in the
field of emotions. Practical Psychology and Social Work. 2013; 10: 11-15.
9. Petrovskaya T. Emotional intelligence and competitive anxiety of athletes. Science in Olympic sports.
2014; 4: 60-63.
10. Pirozhkova V. Influence of emotional intelligence on competitive reliability of athletes and their ability to
voluntary self-regulation of behavior. Physical culture, sports – science and practice. 2013; 4: 79-83.
11. Rakityanskaya LP. Genesis and modern meaning of the concept of “emotional intelligence”. Scientific
journal of NPU named after MP Dragomanova. Series 5. Pedagogical sciences: realities and prospects.
2019; 66: 168-172.
12. Shchedrin DS. Assessment of the characteristics of social intelligence and its emotional components in
athletes. ww.informio.2015.
13. Acebes-Sánchez J, Diez-Vega I, Esteban-Gonzalo S. Physical activity and emotional intelligence among
undergraduate students: a correlational study. BMC Public Health 2019; 19: 1241. https://doi.org/
10.1186/s12889-019-7576-5.
14. Adhia H, Nagendra HR, Mahadevan B. Impact of adoption of yoga way of life on the emotional
intelligence of managers. IIMB Manag Rev. 2010; 22(1-2): 32-41. Doi: 10.4103/0973-6131.72631.
15. Adilogullari I, Gorgulu R, Senel E. Does Emotionally Intelligent Coach Predict Better Communication
Skills in Your Football Team? International Journal of Sports, Training and Science International Journal
of Sports, Training and Science.Yıl. 2019; 5(1): 46-57. Doi: 10.18826/useebd.534341.
16. Akelaitis AV, Malinauskas RK. The expression of emotional skills among individual and team sports male
athletes. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. 2018; 22(2):
62-67. Doi: 10.15561/18189172.2018.0201.
17. Amado-Alonso D, Benito L, Santiago M, Pedro A. Sánchez-Miguel, Damián I. Emotional Intelligence and
the Practice of Organized Physical-Sport Activity in Children Sustainability. 2019; 11(6): 1615.
https://doi.org/10.3390/su11061615.
18. Angoorani H, Najafi S, Sobouti B, Zarei M, Nejati P. The Association of Emotional Intelligence with Sport
Injuries and Receiving Penalty Cards Among Iranian Professional Soccer Players, Asian J Sports Med.
Online ahead of Print; 11(1): e97321. Doi: 10.5812/asjsm.97321.
19. Babic M, Morgan PJ, Ronald C, Plotnikoff RC, Lonsdale CС, White RL, Lubans DR. Physical Activity and
Physical Self-Concept in Youth: Systematic Review and Meta-Analysis.Sports Med. 2014; 44(11): 1589-
1601. Doi: 10.1007/s40279-014-0229-z.
20. Bar-On R. The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI) Psicothema. 2006; 18: 13-25.
21. Beedie CJ, Terry PC, Lane AM. The profile of mood states and athletic performance: Two meta-analyses.
J. Appl. Sport Psychol. 2000; 12: 49-68.
22. Birwatkar VP. Emotional intelligence: The invisible phenomenon in sports. Eur. J. Sports Exerc. Sci. 2014;
3(19): 31-31. www.scholarsresearchlibrary.com.
23. Boardley I. Coaching efficacy research: learning from the past and looking to the future. Int. Rev. Sport
Exerc. Psychol. 2018; 11: 214-237. https://doi.org/10.1080/1750984X.2017.1290816.
24. Campo M, Laborde S, Mosley E. Emotional Intelligence Training in Team Sports Emotional Intelligence
Training in Team Sports. The Influence of a Season Long Intervention Program on Trait Emotional
Intelligence. Journal of Individual Differences. 2016; 37: 152-158. https://doi.org/10.1027/1614-
0001/a000201.
25. Castro-Sánchez M, Zurita-Ortega F, Chacón-Cuberos R, López-Gutiérrez CJ, Zafra-Santos E. Emotional
Intelligence, Motivational Climate and Levels of Anxiety in Athletes from Different Categories of Sports:
Analysis through Structural Equations.Int J Environ Res Public Health. 2018 May 1; 15(5). Doi:
10.3390/ijerph15050894.
26. Chan J, Mallett C. The value of emotional intelligence for high performance coaching. Int. J. Sports Sci.
Coach. 2011; 6: 315–328. Doi: 10.1260/1747-9541.6.3.31.
27. Coe DP, Pivarnik JM, Womack CJ, Reeves MJ, Malina RM. Effect of physical education and activity
levels on academic achievement in children. Med. Sci. Sports Exerc. 2006; 38: 1515.
28. Costarelli V, Stamou D. Emotional intelligence, body image and disorderes eating attitudes in combat sport
athletes. J. Exerc. Sci. Fitness. 2009; 7: 104-111.
29. Crombie D, Lombard C, Noakes T. Emotional Intelligence Scores Predict Team Sports Performance in a
National Cricket Competition International Journal of Sports Science & Coaching. 2009; 4(2): 209-224.,
https://doi.org/10.1260/174795409788549544.
30. Dalwinder Singh, Gaurav Dureja, Dolly. Emotional intelligence among female baseball players: a
psychological probe. Pedagogics, psychology, medicalbiological problems of physical training and sports.
2015; 9: 75-83. http://dx.doi.org/10.15561/18189172.2015.091.
31. Davis SK, Rachel N. Does Emotional Intelligence have a “Dark” Side? A Review of the Literature. MINI
REVIEW ARTICLE. Front. Psychol. 30 August 2016. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01316.
32. Davis SK, Humphrey N. Emotional intelligence as a moderator of stressor–mental health relations in
adolescence: evidence for specificity. Pers Individ Dif. 2012; 52(1): 100–5.
33. Devonport T, Lane AM, Hanin YL. Emotional States of Athletes Prior to Performance-Induced Injury.
J Sports Sci Med. 2005; 4(4): 382-94.
34. Hanin YL. Emotions in sport: Current issues and perspectives. In: Tenenbaum G., Eklund R., editors.
Handbook of Sport Psychology. Wiley & Sons; New York, NY, USA. 2007; 3: 22-41.
35. Hwang S, Deborah L, Feltz, Jeong-Dae L. Emotional intelligence in coaching: Mediation effect of coaching
efficacy on the relationship between emotional intelligence and leadership style. International Journal of
Sport and Exercise Psychology. 2013; 11(3): 292-306. https://doi.org/10.1080/1612197X.2013. 763489.
36. Kajbafnezhad H, Ahadi H, Heidarie AR, Askari P, Enayati M. Difference between team and individual
sports with respect to psychological skills, overall emotional intelligence and athletic success motivation in
Shiraz city athletes.J. Phys. Educ. Sport. 2011; 11: 249–254.
37. Kopp A, Darko J. The Influence of Emotional Intelligence on Performance in Competitive Sports: A Meta-
Analytical Investigation Sports. 2018; 6(4): 175. https://doi.org/10.3390/sports6040.
38. Laborde S, Min Y, Dosseville F, Agnès S. Culture, individual differences, and situation: Influence on
coping in French and Chinese table tennis player. European Journal of Sport Science.2012;12(3):255-261.
39. Laborde S, Dosseville F, Allen MS. Emotional intelligence in sport and exercise: A systematic review.
Scand. J. Med. Sci. Sports. 2016; 26: 862-874.
40. Laborde S, Dosseville F, Guillén F, Chávez E. Validity of the trait emotional intelligence questionnaire in
sports and its links with performance satisfaction. Psychol. Sport Exerc. 2014; 15: 481-490.
41. Laborde S, Guillén F, Mosley E. Positive personality-trait-like individual differences in athletes from
individual- and team sports and in non-athletes. Psychol. Sport Exerc. 2016; 26: 9-13. Doi:
10.1016/j.psychsport.2016.05.009.
42. Laborde S, Guillén F, Watson M. Trait emotional intelligence questionnaire full-form and short-form
versions: Links with sport participation frequency and duration and type of sport practiced. Personal.
Individ. Di er. 2017; 108: 5-9.
43. Laborde S, Lautenbach F, Allen MS, Herbert C, Achtzehn S. The role of trait emotional intelligence in
emotion regulation and performance under pressure. Pers. Indiv. Differ. 2014; 57: 43-47.
44. Ladino PK, Gonzalez-Correa CH, Gonzalez-Correa CA, Caicedo JC. Ejercicio físico e inteligencia
emocional en un grupo de estudiantes universitarias. Rev Iberoam Psicol Del Ejerc Y El Deport. 2016;
11(1): 31-6.
45. Lane AM, Meyer BB, Devonport TJ, Davies KA, Thelwell R, Gill GS et.al. Validity of the emotional
intelligence scale for use in sport. J.Ssports Sci med. 2009 jun 1; 8(2): 289-95.
46. Lane AM, Beedie C, Devonport T J. Measurement issues in emotion and emotion regulation. In
J. Thatcher, M. Jones, & D. Lavallee (Eds.), Coping and Emotion in Sport. (2nd ed). London: Taylor &
Francis. 2011: 79-101.
47. Lavega P, Costes A, Prat Q. Educar competencias emocionales en futuros profesores de Educación Física.
Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado. 2015; 83: 61-73.
48. Lea RG, Davis SK, Mahoney B, Qualter P.. Does Emotional Intelligence Buffer the Effects of Acute
Stress? A Systematic Review. Front Psychol. 2019; 10: 810. Doi: 10.3389/fpsyg.2019.00810.
49. Lee H, Hagen Wäsche, Darko Jekauc. Analyzing the Components of Emotional Competence of Football
Coaches: A Qualitative Study from the Coaches’ Perspective. Sports (Basel). 2018 Dec; 6(4): 123. Doi:
10.3390/sports6040123.
50. Lee YH. Emotional intelligence, servant leadership, and development goal orientation in athletic Directors.
Sport Management Review. June 2019; 22(3): 395-406. https://doi.org/10.1016/j.smr.2018.05.003
51. Louvet B, and Campo M. Do high emotional intelligent soccer referees better cope with competitive
stressors? Mov Sport Sci/Sci Мot. 2019; 105: 17-26. Doi: org/10.1051/sm2019013.
52. Mayer JD, Salovey P, Caruso D, Sternberg R. Models of emotional intelligence. Handbook of Intelligence.
Cambridge: Cambridge.University Press. 2000; 396-420.
53. Meyer BB, Fletcher TB. Emotional intelligence: A theoretical overview and implications for research and
professional practice in sport psychology. J. Appl. Sport Psychol. 2007; 19: 1-15.
54. Meyer BB, Zizzi S. Emotional intelligence in sport: Conceptual, methodological, and applied issues. In
Mood and Human Performance: Conceptual, Measurement, and Applied Issues; Lane, A.M., Ed.; Nova
Science Publishers, Inc. New York, NY, USA, 200: 131-152.
55. Myers N, Park SE, Ahn S, Lee S, Sullivan P, Feltz D. Proposed sources of coaching efficacy: a metaanalysis.
Educ. Psychol. Stud. 2017; 39: 261-276. Doi: 10.1123/jsep.2017-0155.
56. Mayer J, Salovey P, Caruso D. Emotional intelligence: Theory, Findings, and Implications. Psychological
Inquiry. 2004; 15(3): 197-215.
57. Mayer JD, Salovey P. What is emotional intelligence? In: Salovey P, Sluyter D, editors. Emotional
Development and Emotional Intelligence: Implications for Educators. Basic Books; New York, NY, USA:
1997; 3-31.
58. Olusoga P, Butt J, Maynard I, Hays K. Stress and coping: A study of world class coaches. J. Appl. Sport
Psychol. 2010; 22: 274-293. Doi: 10.1080/10413201003760968.
59. Olusoga P, Maynard I, Butt J, Hays K. Coaching under pressure: mental skills training for sports coaches.
Sport Exerc. Psychol. 2014. Rev. 10: 31-4.
60. Perera HN, DiGiacomo M. The relationship of trait emotional intelligence with academic performance:
A meta-analytic review. Learn. Individ. Differ. 2013; 28: 20-33.
61. Perlini AH, Halverson TR. Emotional intelligence in the National Hockey League. Can. J. Behav. Sci.
2006;38:109–1199. Doi/org/10.1037/cjbs2006001.
62. Petrides K.V. Trait Emotional Intelligence Theory. Industrial and Organizational Psychology. 2010; 3:
136-139.
63. Salguero JM, Extremera N, Fernandez-Berrocal P. Emotional intelligence and depression: the moderator
role of gender. Pers Individ Dif. 2012; 53(1): 29-32.
64. Salovey P, Mayer JD. Emotional intelligence. Imaging Cognit. Personal. 1990; 9: 185–211. Doi:
10.2190/DUGG-P24E-52WK-6CDG.
65. Sánchez-Álvarez N, Extremera N, Fernández-Berrocal P. The relation between emotional intelligence and
subjective well-being: A meta-analytic investigation.J. Posit. Psychol. 2015; 11: 276-285.
66. Schlaerth A, Ensari N, Christian J. A meta-analytical review of the relationship between emotional intelligence
and leaders’ constructive conflict management. Group Process. Intergroup Relat. 2013; 16: 126-136.
Остап’як Зіновій, Мицкан Богдан, Мицкан Тетяна, Випасняк Ігор, Лесів Мар’яна. Емоційний інтелект …
77
67. Sebire SJ, Jago R, Fox KR, Edwards MJ, Thompson JL. Testing a self-determination theory model of
children’s physical activity motivation: A cross-sectional study. Int. J. Behav. Nutr. Phys. Act. 2013; 10: 1.
68. Shuk-Fong G, Ting W, Hua H. Development of a Chinese emotional intelligence inventory and its
association with physical activity. In: Di Fabio PA, editor. Emotional intelligence – new perspectives and
applications. Department of Athletic Sports: National Chung Cheng University. 2012: 195-214.
69. Solanki D, Lane AM. Relationships between exercise as a mood regulation strategy and trait emotional
intelligence. Asian J. Sports Med. 2010; 1: 195.
70. Sukys S, Tilindienė I, Cesnaitiene VJ, Kreivyte R Does Emotional Intelligence Predict Athletes’ Motivation
to Participate in Sports? Percept Mot Skills. 2019 Apr; 126(2): 305-322. Doi: 10.1177
/0031512518825201.
71. Suriá-Martínez R, Ortigosa Quiles JM, Riquelme Marin A. Emotional Intelligence Profiles of University
Students with Motor Disabilities: Differential Analysis of Self-Concept Dimensions. Int J Environ Res
Public Health. 2019 Oct 23;16(21). pii: E4073. Doi: 10.3390/ijerph16214073.
72. Teques P, Duarte D, Viana J. Coaches’ Emotional Intelligence and Reactive Behaviors in Soccer Matches:
Mediating Effects of Coach Efficacy Beliefs. Front Psychol. 2019 Jul 10; 10: 1629. Doi:
10.3389/fpsyg.2019.01629.
73. Thomas A, Güllich A. Childhood practice and play as determinants of adolescent intrinsic and extrinsic
motivation among elite youth athletes. Eur J Sport Sci. 2019 Sep; 19(8): 1120-1129. Doi:
10.1080/17461391.2019.1597170.
74. Tomporowski PD, Lambourne K, Okumura MS. Physical activity interventions and children’s mental
function: An introduction and overview. Prev. Med. 2011; 52: 3-9.
75. Ubago-Jiménez José Luis, Gabriel González-Valero, Pilar Puertas-Molero and Inmaculada García-Martínez
. Development of Emotional Intelligence through Physical Activity and Sport Practice. A Systematic
Review.Behav. Sci. 2019; 9(44). Doi: 10.3390/bs9040044.
76. Ugarriza N, Pajares L. La evaluación de la inteligencia emocional a través del inventario de BarOn ICE:
NA, en una muestra de niños y adolescentes. Persona. 2005; 8: 11-58.
77. Vaughan Robert,Sylvain Laborde, Christopher McConville. Тhe effect of athletic expertise and trait
emotional intelligence on decision-making. European Journal of Sport Science. 2019; 19(2): 225-233.
78. Watson Matthew, Jens Kleinert. Control Yourself: Physical Education Teachers’ Emotional Intelligence Has a
Minor Role in Pupils’ Need Satisfaction. APE. August 2017; 7(3): 234-247. Doi: 10.4236/ape.2017.73019.
79.Watson Matthew, Jens Kleinert. The relationship between coaches’ emotional intelligence and basic need
satisfaction in athletes. Sports Coaching Review. 2019; 8(3): 224-242. https://doi.org/10.1080/21640629.
2018.1491669.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-04

Номер

Розділ

Articles