ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВТОМИ ПРИ ЦИКЛІЧНІЙ РОБОТІ МАКСИМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ

  • С. Попель ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
  • M. Лесів ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
  • І. Білоус ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
  • Р. Гриневич Спортивно-оздоровчий центр “Здоров’я
Ключові слова: електроміографія, фізичне навантаження, втома, вікові особливості

Анотація

Мета. Вивчити вікові особливості змін функціонального стану нервово-м’язового апарату при
виконанні циклічної роботи до відмови в лабораторних умовах. Методи. У дослідженні взяли участь 14 дорослих лижників-гонщиків (25–28 років) кандидатів у майстри спорту і 12 підлітків (14–15 років) I і II спортивних розрядів. Як максимальне фізичне навантаження (до відмови) застосовувалася імітація поперемінної двохкрокової ходьби на місці. Для кожного досліджуваного темп ходьби становив 75% від максимального. Лижники-гонщики виконували імітацію під електронний метроном. Довжина кроку залишалася незмінною протягом всього дослідження, тривалість виконання імітації досягала 30–40 хв. Для оцінки стану нервово-м’язового апарату використовувалися наступні фізіологічні показники: рефлекторну збудливість спінальних мотонейронів (за амплітудою максимальної Н-відповіді); латентний період H- і М-відповідей; швидкість поширення збудження по чутливих і рухових волокнах великогомілкового нерва в області підколінної ямки та медіального виростка (кісточки) великогомілкової кістки за допомогою електронейроміографа “Микро-Нейро-Софт”. Результати. Встановлено, що у спокою дорослих та юних лижників відносна частка мотонейронів, що бере участь в рефлекторній відповіді,тоднакова. Тривалість виконання фізичного навантаження у підлітків досягала приблизно однакових величин з дорослими спортсменами і становить 30–40 хв. Однак динаміка досліджуваних функціональних
показників мала свої специфічні особливості: у молодих лижників-гонщиків амплітуда Н-відповіді при відмові від продовження роботи зменшилася лише на 24,0% у порівнянні з вихідним рівнем. Висновок. Рефлекторна збудливість спінальних мотонейронів після виконання циклічної роботи максимальної потужності у дорослих спортсменів більше виражена, ніж у спортсменів-підлітків, що свідчить про більш швидку втому після тестування, але про високу фізичну працездатність під час виконання тестування.
Ключові слова: електроміографія, фізичне навантаження, втома, вікові особливості

Посилання

1. Власова СВ. Оценка профессиональных рисков у спортсменов. Экология. Здоровье. Спорт. 2017;
6 (1): 102–105.
2. Войтенков ВБ, Команцев ВН, Скрипченко НВ, Григорьев СГ. Возрастная динамика состояния периферической нервной системы и мышц конечностей у здоровых людей. Успехи геронтологии. 2017;
30 (1): 78–83.
3. Гусева АМ. Возрастные изменения показателей Н-рефлекса при ритмической стимуляции. Альманах
современной науки и образования. 2015; 95(5): 38–41.
4. Данько ЮИ. Очерки по физиологии спорта. Л. : Медицина, 2009. 235 с.
5. Котло ЕН, Котло СА. Особенности функционирования нервно-мышечного аппарата спортсменов
различной специализации. 2017; 3: 151–152.
6. Коц ЯМ, Зайцев ДА, Кузнецов СП, Манукян ТВ, Пылова СИ. Организация произвольного движения.
М.: Наука, 2017. 314 с.
7. Чухланцева НВ. Дослідження впливу системи фізичних вправ професійно-прикладної спрямованості
на нервово-м’язовий апарат студентів транспортних спеціальностей Запорізького національного
технічного університету. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2011; 13: 92–93.
8. Enck P, Vodušek DB. Electromyography of pelvic floor muscles. Journal of Electromyography and
Kinesiology. 2006; 16.(6): 568–577. https://doi.org/ 10.1016/j.jelekin.2006.08.007
9. Jones R E. Neurophysiological mechanisms and effector system mechanisms of coordination. Journal of
Motor Behavior. 2010; 6 (2): 77–79. https:// doi.org/ 10.1080/00222895.1974.10734982
10. O’Brien JC, Williams HG, Bundy A, Lyons J, Mittal A. Mechanisms That Underlie Coordination in Children
With Developmental Coordination Disorder. Journal of Motor Behavior. 2008; 40(1): 43–61. https://doi.org/
10.3200/jmbr.40.1.43–-61.
11. Hockey R. The problem of fatigue. International Journal of Fatigue. 2010; 19 (10): 693–702. https://
doi.org/10.1017/cbo9781139015394.002.
12. Urbanek H, van der Smagt P. iEMG: Imaging electromyography. Journal of Electromyography and Kinesiology. 2016; 27: 1–9. https://doi.org/10.1016/j.jelekin.2016.01.001https://search.crossref.org/?q= electromyography.
Опубліковано
2020-01-13
Номер
Розділ
Articles