ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ПЛАВАННЯМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ АКВАФІТНЕСУ Й ІНТЕРВАЛЬНОГО ГІПОКСИЧНОГО ТРЕНУВАННЯ НА ФУНКЦІЮ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ ПЛАВЦІВ 11–12 РОКІВ

  • В. Головкіна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Ю. Фурман Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: плавання, інтервальне гіпоксичне тренування, аквафітнес, показники зовнішнього дихання

Анотація

Мета. Дослідження впливу тренувальних занять плаванням, в яких застосовувалися елементи
аквафітнесу й інтервальне гіпоксичне тренування на швидкісні та об’ємні показники функції зовнішнього дихання хлопчиків-плавців 11–12 років. Методи. Обстежено 64 спортсмени віком 11–12 років, спортивний стаж яких становив 2–3 роки. Дослідження функції зовнішнього дихання здійснювалося за допомогою спірографічного методу із використанням спірографу відкритого типу “CARDIO SPIRO”. Реєстрували частоту дихання, об’ємні та швидкісні показники зовнішнього дихання. Результати. По закінченні формувального педагогічного експерименту у хлопчиків групи першої основної групи під впливом занять плаванням у поєднанні з інтервальним гіпоксичним тренуванням середня величина максимальної вентиляції легень вірогідно збільшилася на 15,23%, резервний об’єм видиху – на 5,22%, життєва ємність легенів видиху – на 6,43%. Зросли також середні значення форсованої життєвої ємності легень на 5,11% та об’єму форсованого видиху на 7,58%, які підтверджують покращення транспортних можливостей великих бронхів. Висновок: Отже, результати проведених досліджень засвідчили, що в тренувальних заняттях плаванням із застосуванням елементів аквафітнесу й інтервального гіпоксичного тренування відбувся вірогідний приріст об’ємних показників функції зовнішнього дихання порівняно із середніми величинами, зареєстрованими до початку формувального експерименту. У представників даної групи
також спостерігається тенденція до покращення показників пікової об’ємної швидкості видиху та
миттєвої об’ємної швидкості проходження повітря на рівні середніх бронхів, а показники миттєвої
об’ємної швидкості проходження повітря на рівні великих бронхів та середньої об’ємної швидкості
проходження повітря на рівні середніх бронхів вірогідно зросли.
Ключові слова: плавання, інтервальне гіпоксичне тренування, аквафітнес, показники зовнішнього
дихання

Посилання

1. Апанасенко ГЛ., Попова ЛА., Магльований АВ. Санологія (Медичні аспекти валеології) : підручник.
Київ ; Львів, 2011. 198 с.
2. Гаврилова НВ. Удосконалення функціональної та фізичної підготовленості велосипедистів 13–16
років шляхом застосування методики ендогенно-гіпоксичного дихання у підготовчому періоді річного макроциклу. Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фізичного виховання, спорту. Львів. 2011. Вип.15. Т. 1. С. 48–54.
3. Ходоровський ГІ., Коляско ІВ., Фуркал ЄС., Коляско НІ., Кузнецова ОВ., Ясінська О. В. Ендогенногіпоксичне дихання. Чернівці : Теорія і практика, 2006. 144 с. ISBN 966-697-174-7.
4. Salnykova S., Hruzevych I., Bohuslavska V., Nakonechnyi I., Kyselytsia Oksana, Pityn Maryan. Combined
application of aquafitness and the endogenous-hypoxic breathing technique for the improvement of physical
condition of 30-49-year-old women. Journal of Physical Education and Sport. 2017; 17(4): 2544–52. doi:10.7752/jpes.2017.04288.
5. Salnykova SV, Furman YuM, Sulyma AS, Hruzevych IV, Gavrylova NV, Onyschuk VYe, Brezdeniuk OYu.
Peculiarities of aqua fitness exercises influence on the physical preparedness of women 30-49 years old using
endogenous-hypoxic breathing method. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical
training and sports. 2018; № 22 (4): 210–215. doi:10.15561/18189172.2018.0407
6. Salnikova, S.V. (2015), Aqua-fitness exercises and endogenic hypoxic respiration method complex application influence upon aerobiotic energy-supply systems indices of women aged 30–36, Moloda sportivna nauka Ukrayini [Young sport science of Ukraine], Lvov, vol.19 (3), pp. 147–153.
7. Vitomskiy V, Hruzevych I, Salnykova S, Sulyma A, Kormiltsev V, Kyrychenko Yu, Sarafinjuk L. The physical development of children who have a functionally single heart ventricle as a basis for working physical rehabilitation technology after a hemodynamic correction. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES). 2018; 89 (18(2)): 614–7. online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES DOI:10.7752/jpes.2018.02089
Опубліковано
2020-01-13
Номер
Розділ
Articles