УДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ОСІБ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ, ЯКІ МАЮТЬ ПОРУШЕННЯ ЗОРУ (на прикладі застосування комплексної програми фізичної терапії)

  • Ю. Арєшина Навчально-науковий інститут фізичної культури, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
  • Я. Копитіна Навчально- науковий інститут фізичної культури, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Ма- каренка (
  • О. Перепеченко Київський міський Центр соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів
  • С. Мороз Коростенський міський колегіум Житомирської області
Ключові слова: людина з особливими потребами, порушення зору, реабілітація, фізична терапія, фізичний стан

Анотація

Мета дослідження полягає у визначенні ефективності впливу комплексної програми фізичноїтерапії на фізичний стан дорослих людей із особливими потребами, які мають порушення зору. Матеріал і методи дослідження. У роботі використано тест Matthiassh, експрес-тестування рівня фізичної підготовленості, функціональні дихальні проби Штанге та Генча. У дослідженні взяли участь 40 людей із повною або частковою втратою зору віком 18–35 років. Розроблена авторська програма фізичної терапії передбачала поєднання засобів рухової активності з навчанням просторовому орієнтуванню та курсом соціально-психологічного тренінгу. Результати. У результаті впровадження запропонованої програми досягнуто поліпшення постави, збільшення рівня розвитку низки основних фізичних якостей, зростання результатів дихальних проб. Висновок. Отримані результати підтверджують ефективність застосування запропонованої програми фізичної терапії з метою удосконалення фізичного стану дорослих осіб із особливими потребами, які мають порушення зору.
Ключові слова: людина з особливими потребами, порушення зору, реабілітація, фізична терапія, фізичний стан.

Посилання

1. Арєшина ЮБ, Копитіна ЯМ, Перепеченко ЛМ, Мороз СЄ. Теоретико-методичні основи програми фізичної терапії людей із особливими потребами, які мають порушення зору, на санаторному етапі. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2018;VI(163)(67):11-14. DOI: 10.31174/SEND-PP2018-163VI67-02.
2. Бутов РС. Комплексная программа физической реабилитации для слабовидящих детей 13–15 лет. Молодий вчений. 2014; 4 (07): 118–21.
3. Выхованец СВ, Лапковский ЭИ, Баскевич ОВ. Взаимосвязь функциональных нарушений осанки и физической подготовленности подростков с нарушением зрения. Физическое воспитание студентов. 2012; 6: 38–41.
4. Гурова ЕВ. Особенности адаптационных реакций организма на физические нагрузки оздоровительного характера у детей младшего школьного возраста с нарушением зрения [автореферат]. Челябинск: Южно-Уральский гос. ун-т. 2004. 22 с.
5. Деделюк НА. Теорія і методика адаптивної фізичної культури : навч. посіб. Луцьк: Вежа-Друк; 2014.68 с. Арєшина Юлія, Копитіна Яна, Перепеченко Олеся, Мороз Світлана. Удосконалення фізичного стану осіб ...9
6. Макина ЛР. Анализ мотивации и самооценки личности легкоатлетов с нарушением зрения.Адаптивная физическая культура. 2012; 1: 38–9.
7. Редковец ТГ, Ромман Хайсам ДжМ. Обоснование использования основных средств физической реабилитации для восстановления зрения у подростков с миопией. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2014; 2 (43): 86–94.
8. Осадченко ТМ, Семенов АА, Ткаченко ВТ. Адаптивне фізичне виховання : навч. посіб. Умань: ВПЦ “Візаві”; 2014. 210 с.
9. Толмачев РА. Адаптивная физическая культура и реабилитация слепых и слабовидящих. М. : Советский спорт; 2004. 108 с.
10. Bourne RRA, Flaxman SR, Braithwaite T, Cicinelli MV, Das A, Jonas JB et al. Vision Loss Expert Group. Magnitude, temporal trends, and projections of the global prevalence of blindness and distance and near vision impairment: a systematic review and meta-analysis. Lancet Global Health. 2017; 5 (9): e888–97. DOI: 10.1016/S2214-109X(17)30293-0.
11. Pardue MT, Chrenek M, Schmidt R, Nickerson JM, Boatright JH. Potential Role of Exercise in Retinal Health. Progress in molecular biology and translational science. 2015;134:491–502. DOI: 10.1016/bs. pmbts.2015.06.011.
Опубліковано
2020-01-13
Номер
Розділ
Articles