МОТИВАЦІЯ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ У СТУДЕНТІВ НА ЗАСАДАХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

  • Ю. Мосейчук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича https://orcid.org/0000-0002-2457-6552
  • Ю. Палічук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: культура здоров’язбереження, студенти, мотивація, міждисциплінарна інтеграція

Анотація

Мета. З’ясувати ефективність мотивації студентів до формування культури здоров’язбереження на засадах міждисциплінарної інтеграції. Методи. Для вирішення поставлених завдань був використаний аналіз, узагальнення науково-методичної літератури, анкетування, тести. В дослідженні брали участь 208 студентів та викладачі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Дослідження проводилось у два етапи. Констатувальний етап експериментального дослідження полягав у діагностику мотивації студентів. Результати визначали як сформованість мотиваційно-світоглядного компонента культури здоров’язбереження. На другому етапі проводився формувальний педагогічний експеримент під час якого експериментальній групі була реалізована авторська методика формування культури здоров’язбереження. Результати. Встановлено, що використання міждисциплінарної інтеграції при вивченні філософії, історії української культури, безпеки життєдіяльності та фізичного виховання позитивно вплинуло на рівень культури здоров’язбереження студентів. Зокрема, 27,9% студентів досягли високого рівня культури здоров’язбереження, 38,3% – достатнього, 30,2% – задовільного, 3,4% мали низький та середній рівні. Висновок. Формування культури здоров’язбереження устудентів необхідно здійснювати на засадах міждисциплінарної інтеграції

Посилання

1. Башавець НА. Педагогічні умови, що сприяють реалізації технології формування культури здоров’язбереження як світоглядної орієнтації майбутніх фахівців. Науковий вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань : РВЦ “Софія”, 2009; Ч.1: 12-23.
2. Палічук ЮІ. Застосування здоров’язбережувальних технологій у вищих навчальних закладах економічного профілю. Монографія. Чернівці-Вижниця : Черемош, 2014. 258 с.
3. Романишина Л. Теоретичний аналіз здоров’язберігаючих технологій у підготовці майбутніх учителів. Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка і психологія. 2012; 631: 110–116.
4. Kozhokar M, Kurnyshev Y, Palichuk Y, Balatska L, Yarmak O, Galan Y. Monitoring of the physical fitness of 17–19 year old young men during physical education. Journal of Physical Education and Sport. 2018; 18, Art. 286: 1939-1944.
5. Moseichuk Y, Hakman A, Nakonechnyi I, Liasota T, Palichuk Y, Vaskan I. Training methodology and didactic bases of technical movements of 9–11-year-old volleyball players. Journal of Physical Education and Sport. 2017; 17(4), Art. 302: 2638-2642.
6. Palichuk Y., Dotsyuk L., Kyselytsia O., Moseychuk Y., Martyniv O., Yarmak O., Galan Y. The influence of means of orienteering on the psychophysiological state of girls aged 15–16-years. Journal of Human Sport and Exercise. 2018: 13, No 2: 443-454.
Опубліковано
2020-01-03
Номер
Розділ
Articles