ОСОБЛИВОСТІ ВИТРАТ ЧАСУ УЧНЯМИ 12–14 РОКІВ НА РУХОВУ АКТИВНІСТЬ ПРОТЯГОМ ДНЯ

  • A. Мандюк Львівський державний університет фізичної культури
Ключові слова: фізичні вправи, рухова активність, дозвілля, діяльність, вільний час, учні

Анотація

Мета. Визначити сукупні витрати часу учнями 12–14 років протягом дня на різні види
діяльності, пов’язані з руховою активністю. Методи. Для реалізації мети дослідження використовували такі методи: аналіз та узагальнення відомостей наукової літератури; методи теоретичного рівня дослідження (аналіз і синтез); визначення структури часу відведеного на дозвілля методом ATUS (The American Time Use Survey ), методи математичної статистики. У дослідженні взяли участь 310 учнів 7–9-х класів закладів середньої освіти № 45 та № 54 м. Львова. Результати: визначено витрати часу на різні види діяльності, які здійснюються учнями віком 12–14 років у будні та вихідні днів. Висновок: найбільшу кількість часу учні загальноосвітніх шкіл віком 12–14 років у будні дні витрачають на навчальну діяльність (382 хв на день). У вихідні, найбільшу кількість часу учні витрачають напрогулянки (139,5 хв на день).
Ключові слова: фізичні вправи, рухова активність, дозвілля, діяльність, вільний час, учні.

Посилання

1. Бондар ТС. Структура сучасного рухового дозвілля підлітків: стан та актуальні проблеми. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2013; 8(1): 93-101.
2. Гудим СВ. Особливості організації дозвілля дітей шкільного віку. Педагогічні науки: теорія, історія,
інноваційні технології. 2015; 7: 237-242.
3. Кіндзера АБ, Боднар ІР. Місце фізичної активності в дозвіллі школярів. Молода спортивна наука
україни. 2017; 1: 21.
4. Кіндзера АБ., Боднар ІР. Характеристика фізичної активності школярів 5–9 класів. Науковий часопис
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Науково-педагогічні проблеми
фізичної культури / фізична культура і спорт : зб. наук. праць. 2017; 5(86): 144-147.
5. American time use survey [електронне видання]. URL: https://www.bls.gov/tus. (відвідано 25 квітня
2018).
6. Brooke H, et al. Changes in time-segment specific physical activity between ages 10 and 14 years: A
longitudinal observational study. Journal of science and medicine in sport. 2016, 19.1: 29-34.
7. Chagas DV, Batista LA. Associations between motor coordination and BMI in normal weight and
overweight/ obese adolescents. J Hum Growth Dev. 2016; 26(3): 380-384.
8. Chatzitheochari S., et al. Using new technologies for time diary data collection: instrument design and data
quality findings from a mixed-mode pilot survey. Social indicators research. 2018: 1-12.
9. Donnelly JE, et al. Physical activity, fitness, cognitive function, and academic achievement in children: a
systematic review. Medicine and science in sports and exercise, 2016, 48.6: 1197.
10. Ekelund U., Steene-Johannessen J., Brown WJ., Fagerland MW., Owen N., Powell KE. Does physical
activity attenuate, or even eliminate, the detrimental association of sitting time with mortality? A harmonised
meta-analysis of data from more than 1 million men and women. The Lancet, 2016, 10051: 1302-1310.
11. Global Recommendations on Physical Activity for Health / World Health Organization. Geneva: WHO
Press. 2010: 60 p.
12. Kretschmann R. Comparison of 9th grade students’ physical activity levels during recess and regular class
periods using objective measurement. Педагогика, психология и медико-биологические проблемы
физического воспитания и спорта. 2016; 4.
13. Langford R, et al. The WHO Health Promoting School framework for improving the health and well-being of students and their academic achievement. The Cochrane database of systematic reviews, 2014; 4 (4).
14. Mura G, et al. Effects of school-based physical activity interventions on cognition and academic achievement: a systematic review. CNS & Neurological Disorders-Drug Targets (Formerly Current Drug TargetsCNS & Neurological Disorders). 2015; 14.9: 1194-1208.
15. Paksarian D. et al. School start time and adolescent sleep patterns: results from the US national comorbidity survey–adolescent supplement. American journal of public health. 2015; 105.7: 1351-1357.
Опубліковано
2020-01-01
Номер
Розділ
Articles