КОРЕКЦІЯ ВОЛЬОВОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ БОРЦІВ ВІЛЬНОГО СТИЛЮ

  • A. Коломіець Сумський національний аграрний університет
  • В. Мелюшкина Сумський національний аграрний університет
Ключові слова: воля, саморегуляція, аутогенне тренування, борці вільного стилю

Анотація

В статті представлені результати дослідження, в якому визначалась можливість корекції параметрів вольової саморегуляції студентів – борців вільного стилю аграрного університету. Використовувався аналіз літературних джерел, тестування параметрів вольової саморегуляції за методикою “Дослідження вольової саморегуляції” (О.В. Звєрьков і Є.В. Ейдман), педагогічний експеримент,
статистичні методи. Експериментальним шляхом підтверджено ефективність застосування аутогенного тренування для корекції показників вольової саморегуляції студентів – борців вільного стилю аграрного університету, як 1–2 курсів, так і 3–5 курсів, що сприяло підвищенню рівня працездатності, вміння протистояти діям суперника, управляти своїм станом і поведінкою та підтримувати оптимальний рівень нервово-психічної напруги.
Ключові слова: воля, саморегуляція, аутогенне тренування, борці вільного стилю.

Посилання

1. Василенко ІС. Методи та прийоми саморегуляції психоемоційних станів студентів-спортсменів.
Проблеми екстремальної та кризової психології. 2013; 14: 1: 41-47.
2. Дуднік І. Особливості прояву вольових напружень у студентів з різним рівнем рухового досвіду.
Спортивна наука України. 2015; 2(66): 44-47.
3. Иванников ВА, Эйдман ЕВ. Количественная оценка волевого усилия при напряженной физической
работе. Вопросы психологии. 1986; 5: 129.
4. Корнілова НЮ, Захарова ОМ. Аутогенне тренування як засіб психологічної підготовки в рукопашному бою. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2009; № 11: 51-53. URL: https://www.sportpedagogy.org.ua /html/journal/2009-11/09kontcf.pdf (дата
звернення 19.02.2019).
5. 5.Кузнєцов МА. Вольова регуляція діяльності: основні закономірності, етапи і механізми. Вісник
Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Психологія. 2012;
43(1): 110-128.
6. Підбуцька НВ. Особливості вольової саморегуляції професійних баскетболістів. Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Психологія. 2018; 57: 235-244.
Опубліковано
2020-01-01
Номер
Розділ
Articles