MartsinkivM.V., VasylyshynS.I., VasylyshynT.V., and ZagorodnyukA.V. 2021. “Lipschitz Symmetric Functions on Banach Spaces With Symmetric Bases”. Carpathian Mathematical Publications 13 (3), 727-33. https://doi.org/10.15330/cmp.13.3.727-733.