MartsinkivM.; VasylyshynS.; VasylyshynT.; ZagorodnyukA. Lipschitz symmetric functions on Banach spaces with symmetric bases. Carpathian Mathematical Publications, v. 13, n. 3, p. 727-733, 13 Dec. 2021.