Сompensation For Reducing Of Shares Cost Caused By Illegal Implementation Of State Authorities − Rights Of Shareholders In Polish And International Investment Law

  • Aleksander Wrobel
  • A. Cebera
Keywords: cost reduction actions, state power, stock company, claim compensation, harmed.

Abstract

The article is devoted to the compensation for reducing of shares cost caused by illegal fulfillment of state authorities. We conducted a study of the shareholders’ rights in Polish and international investment law. The essence of the problem is the question whether the shareholder may obtain a refund by reducing the value of the stock company shares, which is the result of damage caused by state authority.
In considering this issue a great attention is focused on the scientific doctrine and scientific approaches. The analysis of the legislation and the decisions of the Supreme Court of Poland are performed. The analysis of the Supreme Court practice leads to the conclusion that the court allows the possibility to put the request concerning compensation for reducing of the company shares cost under certain conditions.
The authors also analyzed the content of the Agreement between the governments of Ukraine and the Republic of Poland on mutual encouragement and protection of investments and conducted researches of situation with Polish and foreign investors.

References

1. Z. Radwański, Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej w świetle projektowanej nowelizacji kodeksu cywilnego, RPEiS 2004, nr 2.
2. Z. Radwański, Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej w świetle projektowanej nowelizacji kodeksu cywilnego, RPEiS 2004, nr 2
3. Z. Radwański, , RPEiS 2004, nr 2.
4. M. Kaliński, Glosa do wyroku SN z dnia 26 marca 2014 r., V CSK 284/13, Odpowiedzialność deliktowa wobec podmiotów pośrednio poszkodowanych.
5. M. Kaliński, Glosa do wyroku SN z dnia 26 marca 2014 r., V CSK 284/13, Odpowiedzialność deliktowa wobec podmiotów pośrednio poszkodowanych.
6. M. Kaliński, Glosa do wyroku SN z dnia 22 czerwca 2012 r., V CSK 338/11, Naruszenie praw akcjonariusza w wyniku działań szkodzących spółce, PiP 2013.
7. A. Opalski, Prawo zgrupowań spółek, Warszawa 2012.
8. P. Błaszczyk, Odpowiedzialność cywilna osób działających za spółkę handlową w procesie jej łączenia się, podziału i przekształcania, Warszawa 2012
9. V CSK 338/11, LEX nr 1228613.
10. V CSK 284/13, LEX nr 1463644.
11. V CSK 338/11, LEX nr 1228613.
12. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, tj. Dz.U. z 2013, poz. 1030.
13. Uhoda mizh Uryadom Ukrayiny ta Uryadom Respubliky Pol’shcha pro vzayemne zaokhochennya ta zakhyst investytsiy vid 12.01.1993, Dokument 616-169
14. H.C. Cutteridge Comparative Law: An introduction to the Comparative Method of Legal Study and Research, CUPArchive, 2015.
Published
2019-06-23
Section
Articles